Esileht - Haridusteaduste instituut - Doktoriõpe - Doktorikool

Doktorikool

__thumb_-2-EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne_2.jpg

Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool 

Projekti viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooli ja Helsingi Ülikooliga perioodil 2016-2021 ning seda toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu fondist.

TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja tegevus 38 "Haridus-ja kasvatusteaduste doktorikool".

Doktorikooli koduleht asub siin

Doktorikooli eesmärgiks on toetada valdkonna doktoriõppe ja -kavade arendamist ülikoolides. Fookusvaldkondadeks on:

1.   Õppevaldkonna-spetsiifilise koostöö arendamine
Näiteks erialased ühisseminarid, intensiivkursused, talve- ja suvekoolid, doktorantide konverentsid. Eesmärk on kaasa aidata doktorantide rahvusvaheliste ja interdistsiplinaarsete suhtevõrgustike loomisele; arendada avaliku esinemise oskusi, interdistsiplinaarse koostöö oskust ja teisi ülekantavaid pädevusi ning aidata orienteeruda teadusmaastikul laiemalt.

2.   Erialase ja erialade vahelise teaduskommunikatsioonioskuse arendamine
Näiteks erialase eneseväljenduse oskuse arendamine, akadeemilise kirjutamise ning eesti keeles populaarteadusliku kirjutamise arendamine, doktorantide teadmiste laiendamine autoriõigustest ja IO kaitsest; teadmussiirdest. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös.

3.   Doktoriõppe ja tööturu vastastikuste seoste laiendamine
Tegevused, mis toetavad koostööd tulevaste tööandjatega – avaliku sektori ja ettevõtlusega. Näiteks doktorantide projektid ettevõtetes, infopäevad, uurimisteemade “talgud” ettevõtetega, aga ka era- ja avaliku sektori (nii kodumaise kui ka välismaise) kaasjuhendajate ja konsultantide kaasamine (sh tasu maksmine).

4.   Tegevused õpetamis- ja juhendamisalase pädevuse tõstmiseks doktoriõppes
Näiteks: koolitused, aruteluseminarid, hea praktika vahetamine jms. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös nii mõistlikuma korralduse (rohkem osalejaid) kui ka interdistsiplinaarsuse väärtustamise eesmärgil.  

5.   Teaduse ja doktoriõppe populariseerimisega seotud tegevused
Tegevused, mis on suunatud nii doktoriõppe ja teadustöö populariseerimisele võimalike tulevaste doktorantide leidmiseks kui ka laiemalt teadlikkuse suurendamiseks era- ja avalikus sektoris, näiteks magistrantide kaasamine doktorikoolide tegevustesse (suve- ja talvekoolidesse).

Kõik valdkonna doktorandid saavad avalduse alusel doktorikooliga liituda alates oktoobrist 2016. Liitunud doktorandid saavad osaleda doktorikooli fookusvaldkondadega seotud seminaridel, koolitustel, suve- ja talvekoolides. Doktorante kaasatakse ka õppekava arendusse. Individuaalseid stipendiumeid või mobiilsusvõimalusi doktorantidele ei võimaldata.