Esileht - Haridusteaduste instituut - Doktoriõpe - Vastuvõtt

Vastuvõtt

2017/2018 õppeaastal toimub vastuvõtueksam kasvatusteaduste doktoriõppesse 11. juulil algusega kell 10. Nimekirjad vastuvõetute kohta avalikustatakse hiljemalt 14.07.2017.

Vastuvõtt 2017/2018

2017/2018 õppeaastaks oodatakse kandideerima neid, kelle kavandatav uurimistöö on seotud järgmiste instituudi prioriteetsete uurimisteemadega:

  • KAASAV HARIDUS (fookusega õppe diferentseerimine, erinevad õpiraskused, eripedagoogika, uusimmigrandid);
  • HARIDUS JA KASVATUS KULTUURIFENOMENINA RAHVUSVAHELISES VÕRDLUSES (sh kombineerituna PISA, PIAAC, TALIS jms andmete ja õpianalüütikaga);
  • INNOVATSIOON, JUHTIMINE JA ETTEVÕTLIKKUS HARIDUSVALDKONNAS.

Teemasid tutvustakse 2017. aastal toimuvas doktoriõppe eelkoolis, mille kohta leiab täiendavat infot siit.

Eelmise aasta doktoriõppe eelkooli saab vaadata siin siin ja siin

2017/2018 õppeaasta vastuvõtueksam toimub 11. juulil algusega kell 10 ruumis M-649 intervjuu vormis, eelnevalt kirjalikult esitatud doktoritöö kava põhjal kas inglise või eesti ja inglise keeles.

Seega peavad kõik kandidaadid esitama enne vastuvõtueksamit ettenähtud tähtajaks doktoritöö kava, mis on heaks kiidetud doktoritöö juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt (kava vorm). Kandidaadid, kes soovivad kandideerida eelpool nimetatud uurimissuundade temaatikaga seotud teemadele, peavad oma doktoritöö kava siduma vastava temaatikaga ning demonstreerima vastuvõtueksamil varasemat uurimiskogemust ja/või lugemust antud temaatikaga seotud valdkondades.

Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus.

Täiendav info vastuvõtu ja prioriteetsete teemade kohta:

1. KAASAV HARIDUS 

(fookusega õppe diferentseerimine, erinevad õpiraskused, eripedagoogika, uusimmigrandid)

Eripedagoogika ja õpiraskused, õppe diferentseerimine

Kontaktid:

Külalislektor Anneli Veispak, anneli.veispak....at....tlu.ee

Vanemteadur Paul Seitlinger, paul.seitlinger....at....tlu.ee

Uusimmigrandid ja haridus (kutseharidus, täiskasvanuõpe, kohanemisprogrammid)

Kontaktid:

Prof Larissa Jõgi, larissa.jogi....at....tlu.ee

Dotsent, vanemteadur Meril Ümarik, meril.umarik....at....tlu.ee

Dotsent, vanemteadur Triin Roosalu, triin.roosalu....at....tlu.ee

 

2. HARIDUS- JA KASVATUS KULTUURIFENOMENINA RAHVUSVAHELISES VÕRDLUSES 

(sh kombineerituna PISA, PIAAC, TALIS jms andmete ja õpianalüütikaga)

Kitsamalt märksõnad: noortekultuur, multi- ja interkultuurilisus, digikultuur, koolikultuur, kasvatuskultuur, didaktiline kultuur, õpikultuur jms seotud teemad.

Õppimisse kaasamist toetavad õpetamismetoodikad (nt probleemõppe ja uuriva õppimise rakendamine avatud õppekeskkonnas, STEM õpe, õpijuhiste kvaliteedi seosed ainealaste teadmistega)

Kontaktid:

Dotsent Inge Timoštšuk, inge.timostsuk....at....tlu.ee

Vanemteadur Terje Väljataga, terje.valjataga....at....tlu.ee

Vanemteadur María Jesús Rodríguez Triana, maria_jesus.rodriguez_triana....at....tlu.ee

Lektor Riin Seema, riin.seema....at....tlu.ee

Rahvusvaheliste võrdlusuuringute tulemustega kombineeritud uuringud

Kontaktid:

Prof Krista Loogma, krista.loogma....at....tlu.ee

Dotsent, vanemteadur Meril Ümarik, meril.umarik....at....tlu.ee

Koolikultuur, õppija arengut toetava koolikultuuri kujundamine

Kontaktid:

Prof Eve Eisenschmidt, eve.eisenschmidt....at....tlu.ee

Prof Mati Heidmets, mati.heidmets....at....tlu.ee

Dotsent Katrin Poom-Valickis, katrin.poom-valickis....at....tlu.ee

Kasvatuskultuuride järjepidevus ja muutuvus

Kontaktid:

Prof Airi Liimets, airi.liimets....at....tlu.ee

Dotsent Tiiu Kuurme, tiiu.kuurme....at....tlu.ee

Digikultuur, digipädevused ja õpianalüütika õppimise ja õpetamise toetajana

Kontaktid:

Prof Tobias Ley, tobias.ley....at....tlu.ee

Vanemteadur Luis Pablo Prieto Santos, lprisan....at....tlu.ee

Vanemteadur Terje Väljataga, terje.valjataga....at....tlu.ee

Teadlaseks kujunemine, doktoriõppe õpikultuur

Kontaktid:

Prof Erika Löfström, erika.lofstrom....at....tlu.ee

Prof Larissa Jõgi, larissa.jogi....at....tlu.ee

 

3. INNOVATSIOON, JUHTIMINE JA ETTEVÕTLIKKUS HARIDUSVALDKONNAS

Haridusasutuse juhtimine, koolide innovatsioon, tõenduspõhiste praktikate rakendamine kooliarenduses

Kontaktid:

Prof Eve Eisenschmidt, eve.eisenschmidt....at....tlu.ee

Prof Mati Heidmets, mati.heidmets....at....tlu.ee

Dotsent Katrin Poom-Valickis, katrin.poom-valickis....at....tlu.ee

Ettevõtlusõpe

Kontaktid:

Prof Krista Loogma, krista.loogma....at....tlu.ee

Teadur Grete Arro, arro....at....tlu.ee

Digiinnovatsioon koolides

Kontaktid:

Prof Tobias Ley, tobias.ley....at....tlu.ee

Vanemteadur Terje Väljataga, terje.valjataga....at....tlu.ee

Lisainfo: 

Anu Tammeleht 
Doktoriõppe koordinaator
anu.tammeleht....at....tlu.ee
+372 619 9767