Esileht - Haridusteaduste instituut - Doktoriõpe - Nõukogud

Nõukogud

Doktoriõppekava nõuandev kogu

Nõuandva kogu töö eesmärgiks on üliõpilaste ja tööandjate osalusega  õppekavaarendus, mis kindlustaks ülikooli õppetöö toetumise uusimatele teadussaavutustele koos tööturu arengute ning üliõpilaste ja tööandjate ootuste arvestamisega. 

Esimees:

 • Erika Löfström - doktoriõppekava kuraator, külalisprofessor, haridusteaduste instituut

Liikmed:
 • Larissa Jõgi - professor, haridusteaduste instituut, mitteformaalõppe akadeemilise suuna juht
 • Marika Veisson - professor, haridusteaduste instituut
 • Airi Liimets- professor, haridusteaduste instituut
 • Katrin Poom-Valickis - dotsent, haridusteaduste instituut, üleülikoolilise õpetajakoolituse mooduli juht
 • Mart Laanpere - vanemteadur, digitehnoloogiate instituut
 • Priit Reiska - õppeprorektor
 • Kristi Vinter - haridusteaduste instituudi direktor
 • Maria Edur - doktoriõppe koordinaator
 • Maarja Tinn - doktorant
 • Toomas Trapido - doktorant

Kasvatusteaduste doktorinõukogu

Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorinõukogu on Eesti Vabariigi doktorikraadi või sellele vastavat kraadi omavatest ülikooli õppejõududest ja teadustöötajatest koosnev kogu, mille volitused kestavad viis aastat. Doktorinõukogu on valdkonnapõhine ja koosneb teadus- ja arendusprorektori ettepanekul senati poolt kinnitatud 3-liikmelisest püsikoosseisust.

Kasvatusteaduste doktorinõukogu püsiliikmed:

Esimees:

 • Marika Veisson- kasvatusteaduste professor

Liikmed:

 • Katrin Niglas- kasvatusteaduste professor, teadusprorektor
 • Ellu Saar- sotsioloogia professor