Esileht - Haridusteaduste instituut

Eripedagoog-nõustaja

Eripedagoogika on interdistsiplinaarne, mitmekülgne ja pidevalt uuenev eriala, mis hõlmab lisaks pedagoogikale ka neuroloogiat, psühholoogiat ja filosoofiat. Traditsioonilisest seisukohast on eripedagoogika valdkond, mis keskendub sensoorse, füüsilise, vaimse ja hariduslike erivajadustega inimeste arengu ning õppimise toetamisele. Kiiresti muutuv maailm, mis nõuab toimetulekuks uutmoodi oskusi, on endaga kaasa toonud muutuse ka viisis, kuidas käsitletakse õppimist laiemalt - õppimine on kontseptuaalselt inimesekesksem ning isiklikum kui kunagi varem.

Seega - maailm vajab inimesi, kes on paindlikud ja leidlikud. Arusaam, kelle hüvanguks on eripedagoogikat rakendada vaja, on muutumas. Ajakohasemast käsitlusest lähtudes võib eripedagoogikat defineerida kui valdkonda, mis võtab arvesse sensoorseid ja kognitiivseid protsesse ning keskkondlikke mõjusid, millele õppimine tugineb, aidates üles leida ning tegeleda igaühe tugevuste ja nõrkustega. Eripedagoogika aitab arendada igaühe potentsiaali olemaks iseseisev, vastutav, paindlik ja leidlik.

Keda ootame õppima?

Eripedagoog-nõustaja õppekavale on oodatud üliõpilased:

 • kes on empaatilised ning väärtustavad iga inimese isikupära ja erilisust;
 • kes naudivad teiste abistamist ning toetamist;
 • kes on valmis süüvima erivajaduste keerukatesse põhjustesse;
 • kes huvituvad inimese närvisüsteemi toimimise põhimõtetest, plastilisusest, õppimismehhanismidest ning arengust;
 • kes on valmis pühendama palju aega ning head tahet;
 • kes soovivad ära kasutada iga võimaluse, et inimesena ning professionaalina kogeda ja õppida;
 • kes võtavad vastutuse isikliku arengu eest;
 • kes soovivad iseseisvalt töötada erivajadustega laste ja noortega; 
 • kes tahavad nõustada erivajadustega inimesi ning nendega kokkupuutuvaid spetsialiste ja lähedasi.
Miks tulla meile õppima?

Eripedagoog-nõustaja magistriõppekava läbinud üliõpilane oskab luua interdistsiplinaarseid seoseid ning rakendada naabervaldkondade teadmisi ja kogemust eripedagoogikas. Meie lõpetaja omab süsteemset ülevaadet eripedagoogika ja nõustamise teooriatest ja uurimismeetoditest, ta oskab leida ja rakendada praktiliseks eripedagoogiliseks ja nõustamistööks vajalikke sekkumismeetodeid. Eripedagoog-nõustaja omab tolerantset ja eetilist suhtumist võrdsete võimaluste loomisel ja individuaalsete iseärasuste väärtustamisel kaasava hariduse tingimustes, ta väärtustab ja oskab luua erinevaid koostöövõrgustikke eripedagoogiliste eesmärkide saavutamiseks.

Võta ühendust!
Haridusteaduste instituut:
E-post: vastuvott.haridus....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9700  
Õppekava kuraator:
Tiiu Tammemäe, eri- ja sotsiaalpedagoogika lektor
E-post: tiiu.tammemae....at....tlu.ee
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Haridusteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Tallinna Ülikool __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Haridusblogi

Olulised faktid

 • Õppekava: Eripedagoog-nõustaja
 • Õppetase: magistriõpe
 • Õppevorm: tsükliõpe
 • Õppe kestus: 2 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 25