Esileht - Haridusteaduste instituut - Miks haridusteaduste instituut?

Miks õppida haridusteaduste instituudis?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse- ning kasvatusteadused, elukestva- ja mitteformaalõppe ning hariduse tugiteenused, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?
 • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on ligi saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
 • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
 • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis - õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
 • Haridusteaduste instituudis  on 17 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
 • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
 • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
 • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
 • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
 • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
 • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda - meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.
Olulisemad uuringud

Hariduse tugiteenuste suunal CEITERi projekti raames on alustamas tegevust ”Kaasava õppimise” (Inclusive learning) uurimisgrupp, mille eesmärgiks on anda oma panus hariduslike erivajaduste spetsiifiliste põhjuste tuvastamiseks ning kognitiivsete protsesside funktsionaalsuse mõõtmiseks vajalike testimismaterjalide ning mõõdikute loomisel, erinevate kognitiivsete protsesside ning õppimise osaoskuste vaheliste seoste leidmisel ning teaduslike tulemuste rakendamisel praktilistes lahendustes. Pikemas perspektiivis on plaanis uurimisgrupi projektidega siduda lõputööde teemad, kaasates üliõpilasi projektide läbiviimise erinevates etappides.

Koostöös ettevõtjatega on läbi viidud uurimusi:

 • „3-ühes mängukomplekti” prototüübi kasutatavuste testimine
 • STEKU lastekonstruktori tootearendus
 • 3D Värvilehtede prototüüpide kasutatavuse testimine ja toote teostatavusanalüüsi läbiviimine