Esileht - Haridusteaduste instituut

Eripedagoogika

Eripedagoogika on interdistsiplinaarne, mitmekülgne ja pidevalt uuenev eriala, mis hõlmab lisaks pedagoogikale ka neuroloogiat, psühholoogiat ja filosoofiat. Traditsioonilisest seisukohast on eripedagoogika valdkond, mis keskendub sensoorse, füüsilise, vaimse ja hariduslike erivajadustega inimeste arengu ning õppimise toetamisele. Kiiresti muutuv maailm, mis nõuab toimetulekuks uutmoodi oskusi, on endaga kaasa toonud muutuse ka viisis, kuidas käsitletakse õppimist laiemalt - õppimine on kontseptuaalselt inimesekesksem ning isiklikum kui kunagi varem.

Seega - maailm vajab inimesi, kes on paindlikud ja leidlikud. Arusaam, kelle hüvanguks on eripedagoogikat rakendada vaja, on muutumas. Ajakohasemast käsitlusest lähtudes võib eripedagoogikat defineerida kui valdkonda, mis võtab arvesse sensoorseid ja kognitiivseid protsesse ning keskkondlikke mõjusid, millele õppimine tugineb, aidates üles leida ning tegeleda igaühe tugevuste ja nõrkustega. Eripedagoogika aitab arendada igaühe potentsiaali olemaks iseseisev, vastutav, paindlik ja leidlik.

Keda ootame õppima?

Eripedagoogika õppekavale on oodatud üliõpilased, kes

 • on empaatilised ning väärtustavad iga inimese isikupära ja erilisust;
 • naudivad teiste abistamist ning toetamist;
 • on valmis süüvima erivajaduste keerukatesse põhjustesse;
 • huvituvad inimese närvisüsteemi toimimise põhimõtetest, plastilisusest, õppimismehhanismidest ning arengust;
 • on valmis pühendama palju aega ning head tahet;
 • soovivad ära kasutada iga võimaluse, et inimesena ning professionaalina kogeda ja õppida;
 • võtavad vastutuse isikliku arengu eest. 
Miks tulla meile õppima?

2016. aastal läbis eripedagoogika bakalaureuseõppekava põhjaliku uuenduskuuri. Lisaks spetsiifilistele erialastele teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud hariduslike erivajadustega inimestega töötamiseks, annab uuenenud õppekava ka teoreetilised teadmised bioloogiast, psüühikast ja psühholoogiast. Lisaks saab tudeng laiahaardelise ülevaate keskkonna ja kultuuriruumi rollist õppimises. Meie õppekava on ehitatud üles terviklikkuse printsiibist lähtudes, kus kõik samal perioodil õpitavad ained toetavad üksteist sisuliselt ning aitavad üles ehitada süsteemseid teadmisi inimese arengust ning õppimisest.

Tallinna Ülikoolis õppivatel eripedagoogika üliõpilastel on võimalik tutvuda paljude Põhja-Eesti haridusasutustega ja läbida mitmekülgseid praktikaid. Seeläbi kujuneb laiaulatuslik ja põhjalik arusaam erivajadustega inimeste õppe- ja rehabilitatsiooniasutuste võrgust ja teenustest.

Võta ühendust!
Haridusteaduste instituut:
E-post: vastuvott.haridus....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9700              
Õppekava kuraator:
Anneli Veispak, eripedagoogika külalislektor
E-post: anneli.veispak....at....tlu.ee
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Haridusteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!

__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Tallinna Ülikool __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Haridusblogi

Olulised faktid

 • Õppekava: Eripedagoogika
 • Õppetase: bakalaureuseõpe
 • Õppevorm: päevaõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 30