Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

2016. aastal läbis eripedagoogika bakalaureuseõppekava põhjaliku uuenduskuuri. Lisaks spetsiifilistele erialastele teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud hariduslike erivajadustega inimestega töötamiseks, annab uuenenud õppekava ka teoreetilised teadmised bioloogiast, psüühikast ja psühholoogiast. Lisaks saab tudeng laiahaardelise ülevaate keskkonna ja kultuuriruumi rollist õppimises. Meie õppekava on ehitatud üles terviklikkuse printsiibist lähtudes, kus kõik samal perioodil õpitavad ained toetavad üksteist sisuliselt ning aitavad üles ehitada süsteemseid teadmisi inimese arengust ning õppimisest.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

  • üleülikoolilised ained 18 EAP; 
  • eri- ja sobitusrühma õpetaja 21 EAP;
  • eripedagoogika teoreetilised alused 36 EAP;
  • eripedagoogilised meetodid 12 EAP;
  • sissejuhatus eripedagoogikasse 24 EAP;
  • teadustöö alused 15 EAP;
  • valdkondlik võõrkeel 6 EAP;
  • õpiabirühma õpetaja 24 EAP;
  • vabaained 18 EAP;
  • lõpueksam 6 EAP.