Esileht - Haridusteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Bakalaureuseõppe lõpetanud eripedagoogidel on võimalus töötada õpetaja assistendina lasteaias või koolis, tugiisikuna, lapsehoidjana, laste- või õpilaskodu kasvatajana. Kõrvaleriala läbinutel on võimalus töötada õpiabirühma õpetajatena.

Eripedagoogi kutse saamiseks on vajalikud õpingud magistritasemel, mis annavad suurepärase ettevalmistuse tööks tava-  ja erikoolides, koolieelsetes lasteasutustes, nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskustes, samuti hariduspoliitika suunamiseks ning Eesti haridusmaastiku kujundamiseks laiemalt. Eripedagoogiline haridus annab mahuka ja mitmetahulise teadmistepagasi, millele toetudes jätkata õpinguid doktorantuuris ning osaleda inimese arengut uurivas teadustöös. 

Edasiõppimisvõimalused

Eripedagoogika eriala bakalaureusekraadiga lõpetanutele on kõige loomulikum jätk eripedagoog-nõustaja magistriõppekava kas Tallinna või Tartu Ülikoolis. Kandideerida saab ka pedagoogilist haridust nõudvatele osaliselt avatud õppekavadele ning kõikidele avatud magistriõppekavadele.