Esileht - Haridusteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Õppevorm: päevaõpe
  • Õppekohtade arv: 30
  • Vastuvõtulävend: 65 palli
Millised on vastuvõtutingimused?

Vastuvõtueksam (100%), mis koosneb alljärgnevatest osadest:

  • Akadeemiline test. Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
  • E-etteütlus.
  • Kutsesobivusvestlusest. Kutsesobivusvestlus koosneb enese esitlemisest, eriala valiku põhjendusest ja orienteerumises aktuaalsetes eripedagoogika küsimustes. Rühmatöö vormis toimub diskuteerimine aktuaalsetel ühiskonna, hariduse, tervise ja eripedagoogika küsimustes.

Kutsesobivusvestlusele tulekuks määratakse kandidaadile individuaalne aeg SAIS-is, arvestatakse 20 minutit 4-liikmelisele rühmale. Palume kohale tulla 20 minutit enne kokkulepitud aega.

Vastuvõtueksamitele palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ning täidetud ankeet (näide allpool), mille saab täita ja esitada SAIS-is.

Ankeet ERIPEDAGOOGIKA bakalaureuseõppesse sisseastujale

Nimi

 

Sünniaeg

 

Haridustee (gümnaasium, varasem kõrg- või kutseharidus)

 

Töökogemus

(k.a vabatahtlikutöö)

 

Millised on Teie teised valikud õpingute jätkamiseks?

 

Varasem kokkupuude erivajadustega (tööalane, perekondlik vms)

 

Motivatsioon

Miks soovite eripedagoogikat õppida? (kuni 200 sõna)

 

Miks peaks vastuvõtukomisjon eelistama tulevase üliõpilasena just Teid?

 

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaladus esitatakse organisatsiooni ametlikult banketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digiallkiri või paberkandjal). Vastutvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada lisaks 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.