Esileht - Haridusteaduste instituut

Hariduse juhtimine

Eesti haridusmaastik vajab võimekaid juhte. Hariduse juhtimise uuenenud õppekava on siiski palju enamat – meie eesmärk on võimaldada kujuneda juhtidel, kes tunnevad paremini õppijat ning teda mõjutavat keskkonda nii organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil. Õppekava lõpetanud suudavad püstitada selgeid arenduseesmärke, analüüsida edukalt hariduses esinevaid probleeme ning teha oma töös tõenduspõhiseid otsuseid. 

Keda ootame õppima?

Hariduse juhtimise magistriõppekava on mõeldud neile, kellel on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Ootame õppijaid, kes juba kas töötavad või plaanivad töötada haridusasutuse juhina, haridusametnikuna või sotsiaalse ettevõtjana, ja soovivad haridussüsteemis olla muutuste eestvedajaks. Süvendatud teadmised õppimisest ning juhtimisest annavad ka tegevõpetajatele uusi võimalusi eneseteostuseks.

Miks tulla meile õppima?
  • Õppe käigus kujunevad teadmised ja oskused, kuidas õppija arenguvajadustest lähtuvalt kujundada õppekeskkonda, õpperotsessi ja töökorraldust haridusasutuses. 
  • Magistriõppekava läbinutel kujuneb valmidus töötada erinevate haridus-  ja koolitusasutuste (kõrg-üld-kutse-, alusharidus- ja koolituskeskused) juhtidena ning haridusametnikuna omavalitsustes, riigiasutustes ja teistes haridusvaldkonna organisatsioonides, et toetada tõenduspõhist haridusvaldkonna juhtimist. 
  • Samuti on iga õpetaja juht – juhtides õppeprotsessi, õpetajate töörühmi, osaledes õpetajate koostöövõrgustikes ja mõjutades sel moel hariduselus toimuvat.
  • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud
Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppeprotsessi raames toimub tihe koostöö välisülikoolidega (Holland, Soome jt), näiteks käivad kõik üliõpilased ühes välisriigis vaatluspraktikal ja töövarjuks mõnele sama eriala üliõpilasele. Õppe käigus on võimalus iga üliõpilasel tegeleda ühe praktilise projektiga, esmalt seda koos kaasüliõpilastega planeerides, siis rakendada ja hinnata selle tulemuslikkust ning sellest võibki saada õpinguid lõpetav magistritöö.

Lisaks on õpingute käigus koos õppejõududega võimalik osaleda koolikultuuri uuringute läbiviimisel, koolide arendusprojektide seires ja kaardistada Eestis ja välisriikides kasutusel olevaid uuenduslikke koolikorralduse mudeleid.

Võta ühendust!
Haridusteaduste instituut:
E-post: vastuvott.haridus....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9700  
Õppekava kuraator:
Eve Eisenschmidt, hariduskorralduse professor
E-post: eve.eisenschmidt....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9787
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Haridusteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Tallinna Ülikool __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Haridusblogi

Olulised faktid

  • Õppekava: Hariduse juhtimine
  • Õppetase: magistriõpe
  • Õppevorm: tsükliõpe
  • Õppe kestus: 2 aastat
  • Õppekeel: eesti
  • Õppekohtade arv: 20