Esileht - Haridusteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Magistriõppekava läbinutel kujuneb valmidus töötada erinevate haridus- ja koolitusasutuste (näiteks lasteaedade, üldkoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide) juhtidena ja haridusametnikuna omavalitsustes, riigiasutustes ning teistes haridusvaldkonna organisatsioonides, et toetada tõenduspõhist haridusvaldkonna juhtimist.

Edasiõppimisvõimalused

Magistriõppekava võimaldab lõpetanutel jätkata õpinguid doktoriõppes.