Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Eve Eisenschmidt

Eve Eisenschmidt

Õpetan haridusasutuse juhtimisega seotud aineid. Minu uurimisteemadeks on õpetajate professionaalne areng, koolikultuur ja selle mõju õpetajate tööle. Olen olnud Tallinna Ülikooliga juba pikalt seotud, töötanud näiteks arendusprorektorina ja mitmete arendusprogrammide juhina.

Hindan õppijat, kes on valmis praktiliselt võimalikke lahendusi testima ja neid tõenduspõhiselt hindama.

Eve Eisenschmidt Eesti Teadusinfosüsteemis


Grete Arro

Grete Arro

Olen õppimispsühholoogiaga seotud ainete üldmooduli õppejõud. Minu uurimistöö keskendub mõtlemise arengu teemadele seotuna eneseregulatsiooni, õppimisega seotud metakognitsiooni, aga ka loodusteaduslike mõistetega. Lisaks olen olnud ka hariduse juhtimise õppekava (õppimispsühholoogia mooduli) arendusmeeskonnas.

Hindan õppijaid, kes peavad lugu järjekindlast arutlemisest teadmiste üle ja intellektuaalsetest väljakutsetest väljaspool mugavustsooni. Nalja peab muidugi ka saama. 

Grete Arro Eesti Teadusinfosüsteemis


Kati Aus

Kati Aus

Olen õppimispsühholoogiaga seotud ainete üldmooduli õppejõud. Minu uurimisteemadeks on peamiselt õppimisprotsessiga seotud uskumused ja arusaamad, kuid lisaks ka õpimotivatsioon ja eneseregulatsioon prokrastineerimise näitel. Mul on praktiline kogemus õppejõu, õpetajahariduse programmide arendaja ja lapsevanemana.

Töötan eriti meelsasti koos õppijatega, kes hindavad kognitiivset pingutust ja selle läbi tekkivaid ahhaa-elamusi, lustakus ei tule samuti kahjuks. 

Kati Aus Eesti Teadusinfosüsteemis


Klemen Slabina

Klemen Slabina

Mina vastutan projektitööde ja praktika, sh välispraktika koordineerimise eest. Mul on pikaaegne kogemus rahvusvahelise koolitusprogrammi Education for Future juhtimisel ja kooliarendusprojektide nõustamisel.Klemen Slabina Eesti Teadusinfosüsteemis


Triin Lauri

Triin Lauri

Mina annan hariduspoliitika ainet. Minu uurimisteemade hulka kuuluvad koolivalik, hariduslik kihistumine, kvaliteedihindamine ja haridusvalitsemine. Minu peamine kogemus on uurijana ja lapsevanemana, kuid põgusalt olen töötanud ka põhikooli õpetajana ja kõrghariduse administraatorina.

Hindan uudishimulikku ja avatud meelega õppurit. 

Triin Lauri Eesti Teadusinfosüsteemis