Esileht - Haridusteaduste instituut

Klassiõpetaja

Kas teadsid, et Eesti kool on maailma üks parimaid? 2015. aasta PISA testi tulemused näitavad, et Eesti on Euroopa parim loodusteadustes (bioloogia, keemia, füüsika, geograafia), maailmas oleme kolmandad. Selle edu taga seisavad eelkõige klassiõpetajad. Tule, ja anna oma panus uue põlvkonna edule - õpi klassiõpetajaks!

Klassiõpetaja eriala alguseks Eesti kõrghariduses loetakse aastat 1957, mil tollases Tallinna Pedagoogilises Instituudis võeti vastu esimene õpperühm tulevasi algklassiõpetajaid - seega tähistasime 2017. aastal oma 60. sünnipäeva.

Keda ootame õppima?

Klassiõpetaja erialale ootame õppima inimesi, kes on huvitatud põhikooliealiste laste pedagoogilisest suunamisest, nende motiveerimisest ja arengu toetamisest. Tulevastelt üliõpilastelt ootame aktiivset ellusuhtumist, iseseisva töö võimet, head suhtlemis- ja väljendusoskust, rõõmsameelsust, tolerantsust ning ettevõtlikkust. Erinevate olukordade lahendamisel tulevad kasuks otsustuskindlus ja -julgus, leidlikkus ning loovus. Klassiõpetaja erialal on nii õpingute ajal kui ka tulevikus kasuks mitmekülgsed huvid ja oskused. Avatus uuele, katsetamisvalmidus ja paindlikkus on isiksuseomadused, mis iseloomustavad tulevast professionaalset ja head õpetajat.

Miks tulla meile õppima?
 • Meilt saad tervikliku ettevalmistuse, mille tagab mitmekülgne, innovaatiline, laiapõhjaline ja sisutihe õppekava; tegemist on ainukese integreeritud õppekavaga Tallinna Ülikoolis (5 aastat).
 • Tulevased klassiõpetajad on pädevad töötama põhikoolis. Seepärast valitakse õpingute ajal lisaks peaerialale üks kõrvaleriala, mis võimaldab lõpetanule suuremaid valikuid tööturul.
 • Õppekavas on oluline koht pedagoogikal ja psühholoogial, üldkultuurilistel ainetel, didaktikal, praktikal ja õpetaja kutse-eetikal. 
 • Meil õppides saad põhjalikud teadmised lapse arengust ja õppimisest, ning suudad kasutada neid teadmisi erinevate võimete ja isiksuseomadustega õpilaste toetamisel. 
 • Õpid juhtima õppeprotsessi I ja II kooliastmes (1.-6. klassini) ning ühes valitud õppeaines (kõrvaleriala) põhikooli lõpuni. 
 • Klassiõpetaja eriala õppejõud on pikaaegsete kogemustega tunnustatud spetsialistid, arvukate õpikute ja paljude publikatsioonide autorid. 
 • Meie lõpetajad oskavad kujundada õpilasi motiveerivat õpikeskkonda ja kasutavad kaasaegseid õpetamismeetodeid, nad suudavad teha koostööd kolleegide ja lapsevanematega. 
 • Meie lõpetajad oskavad kujundada, analüüsida ja reflekteerida oma professionaalset arengut professionaalina ning on võimelised jätkama õpinguid doktoriõppes.
 • Eriala lõpetajaid on leida mitmetest valdkondadest - näiteks koolijuhid, INNOVE spetsialistid, omavalitsuste juhid ja spetsialistid, ajakirjanikud jne. 
 • Teeme koostööd mitmete organisatsioonide ja erialaliitudega. 
Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Eriala omandamist ja õppekava läbimist toetab ülikooli õppekeskkond: didaktikaauditoorium, õpikeskus, haridusinnovatsiooni keskus ning ka teised ülikoolilinnakus asuvad auditooriumid - vahvad käsitöö ja kodunduse klassid, keemialabor, õppimist toetav õppevara. Üliõpilaste praktikat toetavad erinäolised üldhariduskoolid, nt Laagri Kool, Peetri Kool, Rocca al Mare Kool ja paljud teised.

Võta ühendust!
Haridusteaduste instituut:
E-post: vastuvott.haridus....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9700  
Õppekava kuraator:
Airi Kukk, algõpetuse dotsent
E-post: airi.kukk....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9714
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Haridusteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Tallinna Ülikool __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Haridusblogi

Olulised faktid

 • Õppekava: Klassiõpetaja
 • Õppetase: integreeritud õpe
 • Õppevorm: päevaõpe
 • Õppe kestus: 5 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 30