Esileht - Haridusteaduste instituut - Miks haridusteaduste instituut?

Miks haridusteaduste instituut?

  • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on ligi saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
  • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
  • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis - õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
  • Haridusteaduste instituudis  on 17 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
  • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
  • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
  • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
  • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
  • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
  • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda - meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.
Klassiõpetajad on hinnatud spetsialistid

Tööandjad, direktorid ja õppejuhid on erinevate aastate küsitlustes (kogutud 2012/2013 ja 2015/2016) kinnitanud, et klassiõpetajate ettevalmistus on hea ning õpetajad suurepärased professionaalid. Koolide direktorid on seisukohal, et klassiõpetaja peab kindlasti „armastama“ oma tööd. Isikuomadustest peeti klassiõpetajate puhul kõige tähtsamaks empaatiavõimet, suhtlemisoskust, südamlikkust, tolerantsust, sallivust, paindlikkust, võimet ja tahet ise õppida ja muutuda. Oluliseks peetakse ka ainealaseid teadmisi. Koolide juhid on väga oluliseks pidanud suhet lapsevanemaga ning oskust ennetavalt tagasisidet anda. Ka hinnatakse nende oskust oma tööd reflekteerida ning muuta oma õpetamis- ja õppimispraktikaid vastavalt muutuvatele oludele. Enamus vastanutest pidas klassiõpetajat väga koostöövalmiks ja kohusetundlikuks.