Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Airi Kukk

Airi Kukk

Airi on lõpetanud 1988. aastal Põltsamaa keskkooli ja 1993. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli. 1998. aastal kaitses ta samas oma magistritöö "Hindamine õpitulemuste mõjutajana". 2010. aastal sai Airi doktorikraadi, tema töö teemaks oli "Õppekava eesmärkide saavutamine üleminekul lasteasutusest kooli ning I kooliastmes õpetajate hinnanguil".

Airi töötas aastatel 1993-2000 õpetajana Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumis. Alates 2000. aastast on ta õppejõud Tallinna Ülikoolis.

Airi Kukk Eesti Teadusinfosüsteemis


Edna Vahter

Edna Vahter

Edna töötab Tallinna Ülikoolis kunstiõpetuse didaktika dotsendina. Lisaks teadustööle ja tudengite õpetamisele töötab Edna õpetajana ka Laste Loomingu Stuudios ja Eesti Rahvusvahelises koolis. Ednal on suur praktiline pagas - muuhulgas on ta töötanud ka Audentese Erakoolis ja Tallinna 21. koolis. 

Edna Vahter Eesti Teadusinfosüsteemis


Inge Timoštšuk

Inge Timoštšuk

Inge töötab alushariduse ja algõpetuse didaktika dotsendina. Tallinna Ülikooliga on ta seotud juba pikka aega - 1988. aastal asus ta õppima toonasesse Tallinna Pedagoogikaülikooli, kus omandas algklasside õpetaja ja kodunduse õpetaja kutse. Ta jätkas samas õpinguid, ning omandas doktorikraadi 2011. aastal. 

Lisaks tudengitele juhendamisele, õpetamis- ja teadustööle on Inge ka aktiivne välisorganisatsioonide liige, kuuludes näiteks ISCAR-i (International Society for Cultural and Activity Research), AERA (American Educational Research Association), Balti mere ja Musta mere regiooni jätkusuutliku hariduse konsortsiumi ja EARLI liikmeskonda. 

Inge Timoštšuk Eesti Teadusinfosüsteemis