Esileht - Haridusteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Õppevorm: päevaõpe
  • Õppekohtade arv: 30
  • Vastuvõtulävend: 65 palli
Millised on vastuvõtutingimused?

1) Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 30%. Kandidaadid, kes ei ole eesti keele riigieksamit sooritanud, teevad kohapeal e-etteütluse.

2) Kutsesobivuseksam 70%, mis koosneb:

  • Kutsesobivusvestlus (25% vastuvõtueksamist), mille käigus arutletakse ja vesteldakse erialaga seotud kogemustest, eriala valiku põhjustest, sobivusest õpetajatööks, haridus- ja kasvatusprobleemide tundmisest. Vestluse käigus lahendavad kandidaadid ühe koolisituatsiooni. Vestlus toimub paarides.
  • Akadeemiline test (35% vastuvõtueksamist). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
  • Matemaatika lõputunnistuse hinne (5% vastuvõtueksamist).
  • Võõrkeele lõputunnistuse hinne (5% vastuvõtueksamist).

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.