Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Kutseõpetaja magistriõppekava võimaldab valida kahe peaeriala vahel: kutseõpetaja või tehnikaõpetaja. 

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub reedeti ja laupäeviti vastavalt õppekava tunniplaanile. Samuti tuleb arvestada, et esimese õppeaasta jooksul tuleb üle nädala käia koolis praktikal. 2017/2018 õppeaastal on praktikapäevaks neljapäev. 

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

  • haridusuuringud 12 EAP; 
  • kutseõpetaja professionaalsus 27 EAP;
  • üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained 30 EAP;
  • kutseõppedidaktika 18 EAP;
  • praktika 15 EAP; 
  • magistritöö 18 EAP.

Haridusuuringud toetavad ja pakuvad võimalusi iseseisva aktuaalse uurimisprobleemi lahendamisele suunatud uurimuse kavandamiseks, läbiviimiseks ning magistritöö koostamiseks ning kaitsmiseks. 

Kutseõpetaja professionaalsuse moodul toetab magistrandi valmisoleku kujunemist koostööks, kolleegide juhendamiseks, nõustamiseks ja koolitamiseks. Moodulisse kuuluvad sellised ained nagu "Väljendusoskus ja akadeemiline kirjutamine", "Tööturg ja kutseharidus", "Ettevõtlus ja äri planeerimine" jpm. 

Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained toetavad arusaama kujunemist haridust mõjutavatest protsessidest ja seadusandlusest ning õpetaja rollist haridusmuutuste algataja ja elluviijana. Moodulis läbitakse näiteks ained "Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid", "Arengu ja õppimise toetamine" jne. 

Kutseõppedidaktika moodulis toimub spetsialiseerumine kahele suunale: kutseõpetaja ja tehnikaõpetaja. Spetsialiseerumine sõltub üliõpilase eelnevast erialasest ettevalmistusest. 

Praktika on iga õppekava lahutamatu osa, mis loob võimaluse pedagoogiliste ja erialaste teadmiste sidumiseks kutseõppe tegelikkusega.

Magistritöö võtab kokku õppe käigus omandatud teadmised ja oskused. Tutvu mõningate eelmisel aastal kaitstud magistritöödega: