Esileht - Haridusteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Magistriõpe avab õppijatele uusi õpi- ja karjäärivõimalusi. Õppekava lõpetajale antakse kutseõpetaja kutsestandardi kohaselt Kutseõpetaja, tase 7 kutse.

Lõpetanutel on võimalik töötada näiteks:

  • kutseõpetajana kutsekoolides ja koolitusfirmades. Kutseõpetajad tegelevad inimeste kutsealaseks tööks ettevalmistamisega. Nende töö eesmärgiks on luua tingimused ja suunata õppeprotsessi õppija erialaseks tööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks. Kutseõpetajate tööülesannete hulka kuulub ka kutseõppe populariseerimine ja õppimisvõimaluste tutvustamine avalikkusele: teavitustöö üldhariduskoolides, eriala-liitudes, artiklite kirjutamine, seminaridel ja meedias esinemine, osalemine erinevate nõukogude ja töögruppide töös.
  • kutseõppeasutuse juhtivõpetajana. Juhtivõpetaja on laiendatud tööülesannetega kutseõpetaja. Tema peamiseks ülesandeks on õppevaldkonna arendamine koolisiseselt. Selleks uurib ta piirkonna koolitusvajadust, koostab riiklikule õppekavale tuginedes kooli õppekava, koostab ja uuendab sisulist õppetööd puudutavaid dokumente (näiteks praktikajuhendid), koordineerib suhtlemist valdkonna tööandjatega, korraldab ja juhendab kooli poolt praktikaid jne.
  • ettevõtte praktikajuhendajana. Praktikajuhendajad on ettevõtetes töötavad kutseala spetsialistid, kes juhendavad ettevõttes õppepraktikal olevaid õpilasi töökohal. Nende roll on aidata praktikantidel harjuda tööga kollektiivis, abistada neid tegelike tööoskuste omandamisel ning suunata oma tööd analüüsima ja mõtestama.

Meie lõpetajatel on võimalik jätkata õpinguid ka doktoriõppes