Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Meidi Sirk

Meidi Sirk

Aastal 2003 lõpetasin kutseõpetaja diplomiõppe ning seejärel töötasin kutseõpetajana. Tallinna Ülikoolis olen töötanud lektorina alates 2007. aastast ja oma uurimistöös olen keskendunud kutseõpetajate professionaalsuse uurimisele. 

Kutseõpetajaks õppijatelt ootan avatust uutele teadmistele ja kogemustele ning sügavat õpihimu. 

Kutsehariduse lektorina õpetan kutsepedagoogika õppekaval õppeaineid "Sissejuhatus kutseõpetaja kutsesse", "Teooria- ja praktikaõppe didaktika" I ja II, "Õppevara kutsehariduses" ja "Riigikaitseõpetuse didaktikat". Ühtlasi juhendan kutsepedagoogilisi praktikaid. 

Meidi Sirk Eesti Teadusinfosüsteemis


Reeli Liivik

Reeli Liivik

Ülikoolis olen olnud seotud kutseõpetaja haridusega alates oma õpingutest kutseõpetaja diplomiõppes, pedagoogika/kutseõppedidaktika magistriõppes ning õppejõuna alates 2002. aastast. Praktilisi kutseõppekogemusi saan lisaks kutseõppeasutuses majanduse ja ettevõtluse aluseid õpetades.Minu uurimisteemad on keskendunud kutseõppe õpilaskonnale.

Õppejõu ja kutseõpetajana hindan väga õppijaid, kes on koostöövalmid ja näevad endas arenguruumi.

Kutseõppedidaktika lektorina õpetan kutsepedagoogika õppekaval õppeaineid "Sissejuhatus kutsepedagoogikasse", "Töökeskkond kutseõppes" ja "Kutseõppedidaktika alused" ning juhendan erialapraktikat ja kutsepedagoogilisi praktikaid.

Reeli Liivik Eesti Teadusinfosüsteemis


Sirje Rekkor

Sirje Rekkor

Oman väga mitmekesist kogemust kutsehariduse valdkonnas ja seda aastast 1989. Tallinna Ülikoolis alustasin lektorina tööd 2009. aastal. Minu uurimisteema keskendub õppekavade arendamisele kutsehariduses. 

Kutsepedagoogika lektorina õpetan kutsepedagoogika õppekaval õppeaineid "Kutsehariduskorraldus", "Kutsehariduse õppekava koostamine" ja vastutan eriala valikmooduli „Teenindusõpe kutsehariduses“ eest ning ühtlasi juhendan kutsepedagoogilisi praktikaid. 

Sirje Rekkor Eesti Teadusinfosüsteemis