Esileht - Haridusteaduste instituut

Kutsepedagoogika

Kutsepedagoogika õppekava valmistab ette kutseõpetajaid ja -koolitajaid, kes töötavad üldjuhul kutseõppeasutustes. Nad toetavad oma tegevusega õppijaid tööks vajalike erialaste teoreetiliste teadmiste ja praktiliste tööoskuste omandamisel, vajalike tööharjumuste ja hoiakute kujunemisel.  

Keda ootame õppima?

Ootame õppima spetsialiste, kes omavad kutsekeskharidust, kutseharidust keskhariduse baasil, kutseeriharidust, keskeriharidust või keskharidust ja kehtivat kutsetunnistust. Õppima asujalt oodatakse kõrget motivatsiooni, iseseisvat õpivõimet, aktiivsust, soovi töötada kutseõpetajana, -koolitajana või praktikajuhendajana ettevõttes ning edendada kutseharidust.

Miks tulla meile õppima?
 • Bakalaureusekraadiga kutseõpetajad ja koolitajad on tööturul oodatud kui kutseõppe arendajad, kes aitavad kaasa kvalifitseeritud tööjõu väljaõpetamisele.
 • Õpingud on suunatud kutsehariduse spetsiifikale ning sisaldavad nii kutsepedagoogika teooriat kui ka praktikat. 
 • Õpingute jooksul käsitletakse kutseõpetaja rolli, teooria- ja praktikaõppe didaktikat, kutsehariduskorraldust, õppekavade arendust, uurimis- ja arendustegevust kutsehariduses. 
 • Õppekava võimaldab üliõpilasel olla iseseisev ja aktiivne, omandada nii üldiseid kui ka kutsepedagoogilisi pädevusi kutseõpetaja tööks ja täiendada end kutsealaselt.
 • Lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid magistriõppekavadel.
 • Kutsepedagoogika bakalaureuseõppekava lõpetajale antakse Kutseõpetaja, tase 6 kutse. 
Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Kutsepedagoogika õppekava õppeained toimuvad erinevates Tallinna Ülikooli auditooriumites. Näiteks toimub õppetöö ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse ruumides, kuid oleme kasutanud ka laiendatud õpikeskkonda ja viinud õppetööd läbi õues. Lisaks ülikoolis toimuvale kontaktõppele on meie headeks partneriteks erinevad kutseõppeasutused: Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Teeninduskool, Tallinna Kopli Ametikool, Kehtna Kutsehariduskeskus, Pärnu Kutsehariduskeskus jt. 

Võta ühendust!
Haridusteaduste instituut:
E-post: vastuvott.haridus....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9700  
Õppekava kuraator:
Meidi Sirk, kutsehariduse lektor
E-post: meidi.sirk....at....tlu.ee
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Haridusteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Tallinna Ülikool __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Haridusblogi
Olulised faktid

 • Õppekava: Kutsepedagoogika
 • Õppetase: bakalaureuseõpe
 • Õppevorm: tsükliõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 22