Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub tsükliõppena kord kuus ühel nädalal. Eriala valikmoodulite kontaktõpe on lisaks kord kuus reedel ja laupäeval, kuid need ei lange kokku põhiõppe nädalaga. 

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

  • üleülikoolilised ained 18 EAP; 
  • eriala valikmoodul 24 EAP;
  • kutseõpetaja professionaalsus 36 EAP;
  • uurimistöö kutsehariduses 12 EAP;
  • valdkondlik võõrkeel 6 EAP;
  • õpikeskkond ja õppeprotsess kutseõppes 42 EAP;
  • õppija ja õppimine kutseõppes 24 EAP;
  • vabaained 12 EAP;
  • bakalaureuseeksam 6 EAP.

Olulisemad erialaained: Kasvatusteaduste alused, sissejuhatus kutsepedagoogikasse, sissejuhatus kutseõpetaja kutsesse, kutsepedagoogilised praktikad I ja II, kutseõppedidaktika alused ning teooria- ja praktikaõppedidaktika I ja II jt.

Üleülikooliliste ainete moodul on õppekava sissejuhatav moodul, mille käigus õpitakse tundma psühholoogia aluseid ning omandatakse probleemipõhiseid ja interdistsiplinaarseid meeskonnatöös õppimise kogemusi. Mooduli kohustuslikuks aineks on ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus. ELU on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega viivad läbi mõne põneva projekti - olgu selleks siis sotsiaalse eksperimendi läbiviimine või samblaseina loomine. 

Valdkondliku võõrkeele moodul toetab tudengi õppimist - tänu võõrkeele valdamisele suudab üliõpilane mõista ja koostada erialaseid võõrkeelseid tekste ning oskab oma seisukohti ka ladusalt väljendada. 

Tahad õppida võõrkeeli või omandada uusi nippe arvuti kasutamisel? Vabaainete moodul lubab valida huvipakkuvaid ained erinevatest Tallinna Ülikooli instituutidest.