Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Meidi Sirk

Meidi Sirk

Kutsehariduse lektorina õpetan Kutsepedagoogika õppekaval õppeaineid Sissejuhatus kutseõpetaja kutsesse, Teooria- ja praktikaõppe didaktikat I ja II, Õppevara kutsehariduses ja Riigikaitseõpetuse didaktikat ning ühtlasi juhendan kutsepedagoogilisi praktikaid. Kursustel õppijatelt ootan avatust uutele teadmistele ja kogemustele ning sügavat õpihimu. Aastal 2003 lõpetasin kutseõpetaja diplomiõppe ning seejärel töötasin kutseõpetajana. Ülikoolis olen töötanud lektorina alates 2007. aastast ja oma uurimistöös olen keskendunud kutseõpetajate professionaalsuse uurimisele. 

Meidi Sirk Eesti Teadusinfosüsteemis


Reeli Liivik

Reeli Liivik

Kutseõppedidaktika lektorina õpetan Kutsepedagoogika õppekaval õppeaineid Sissejuhatus kutsepedagoogikasse, Töökeskkond kutseõppes ja Kutseõppedidaktika alused ning juhendan erialapraktikat ja kutsepedagoogilisi praktikaid. Ülikoolis olen olnud seotud kutseõpetajaharidusega alates oma õpingutest kutseõpetaja diplomiõppes, pedagoogika/kutseõppedidaktika magistriõppes ning õppejõuna alates 2002. aastast. Praktilisi kutseõppekogemusi saan lisaks kutseõppeasutuses majanduse ja ettevõtluse aluseid õpetades. Minu uurimisteemad on keskendunud kutseõppe õpilaskonnale. Õppejõu ja kutseõpetajana hindan väga õppijaid, kes on koostöövalmid ja näevad endas arenguruumi.

Reeli Liivik Eesti Teadusinfosüsteemis


Sirje Rekkor

Sirje Rekkor

Kutsepedagoogika lektorina õpetan Kutsepedagoogika õppekaval õppeaineid Kutsehariduskorraldus, Kutsehariduse õppekava koostamine ja vastutan eriala valikmooduli „Teenindusõpe kutsehariduses“ eest ning ühtlasi juhendan kutsepedagoogilisi praktikaid. Oman väga mitmekesist kogemust kutsehariduse valdkonnas ja seda aastast 1989.  Tallinna Ülikoolis alustasin lektorina tööd 2009. aastal. Minu uurimisteema keskendub õppekavade arendamisele kutsehariduses. 

Sirje Rekkor Eesti Teadusinfosüsteemis