Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub reedeti ja laupäeviti vastavalt õppekava tunniplaanile. Samuti tuleb arvestada, et esimese õppeaasta jooksul tuleb üle nädala käia koolis praktikal. 2017/2018 õppeaastal on praktikapäevaks neljapäev.

Tasandusmoodulit vajavad tudengid peavad arvestama, et üldjuhul läbitakse mooduli õppeained päevaõppe tudengitega. Sama kehtib ka lisapädevuse mooduli ainete kohta.

Õppekava ülesehitus

Õppekaval on võimalik valida kolme peaeriala vahel:

  • mitme aine õpetaja kahe kõrvaleriala ning lisapädevusega;
  • mitme aine õpetaja kolme kõrvalerialaga;
  • mitme aine õpetaja kahe kõrvalerialaga.

Õppekava moodulid on järgnevad

  • uurimispädevuse alusmoodul;
  • eriala vabaained;
  • üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained;
  • ainedidaktika;
  • praktika;
  • vabaained;
  • magistritöö.

Kahe kõrvaleriala ja ühe lisapädevusega õpetaja suunale spetsialiseerunud valivad ühe lisapädevuse järgnevast loetelust: "Haridustehnoloogia õppeprotsessis", "Õpiabirühma õpetaja", "Hariduse juhtimine", "Riigikaitseõpetus", "Õppimine täiskasvanueas eri õpikeskkondades", "Digitaalne meedia", "Kultuuriteooria", "Filosoofia alusõpe".

Kahe ja kolme kõrvaleriala õpetaja suunale spetsialiseerunud valivad täiendavaid erialaõpinguid vastavalt valitud kõrvalerialadele (üldhariduskoolis õpetatavatele ainetele) lähtuvalt erialainstituudi valikutest.