Esileht - Haridusteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Mitme aine õpetaja eriala annab mitmekesised võimalused, et tööturul edukalt konkureerida. Õppekava lõpetanutel on vastavalt läbitud kõrvalainetele võimalus töötada kahe või kolme aine õpetajana üldhariduskoolis. Samuti on võimalus omandada üks järgmistest lispädevustest: Haridustehnoloogia õppeprotsessis, Õpiabirühma õpetaja, Hariduse juhtimine, Riigikaitseõpetus, Õppimine täiskasvanueas eri õpikeskkondades, Digitaalne meedia, Kultuuriteooria, Filosoofia alusõpe. Riik maksab lähtetoetust õpetajakoolituse magistriõppe lõpetanutele, kes lõpetamise aastal asuvad tööle maa- või väikelinna koolis. Lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid doktoritasemel.

Kes on meie vilistlased?

Nimekate vilistlaste hulka kuuluvad näiteks Getryn Kalam, Järvi Kimst, Anu Pekkermann, Mariann Pukka, Anne Rätsep jpt.