Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Helin Puksand

Helin Puksand

Helin Puksand on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor. Tema fookusvaldkondade hulka kuuluvad eesti keel ja kirjandus, laste lugemisoskus ja eripedagoogika. Helin Puksand on aastaid osalenud ka PISA-testi koostamise meeskonnas. 

Oma doktorikraadi kaitses ta 2014. aastal, teemaks "Teismeliste lugemisoskuse mõjutegurid".

Helin Puksand Eesti Teadusinfosüsteemis


Jüri Kurvits

Jüri Kurvits

Jüri Kurvits on Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppekavade arendusjuht ja lektor. Ta on mitmekülgne õppejõud ja õpetaja, pidades kõige südamelähedasemaks valdkonnaks matemaatikat. Näiteks on ta olnud matemaatika riigieksami hindamiskomisjoni liige, viinud läbi innovaatilisi matemaatikatunde ja töötanud selle nimel, et matemaatikaõpe oleks põnev ja populaarne. 

Aastatel 2012-2016 töötas ta välja ja viis läbi hulganisti täiendkoolitusi õpetajatele, näiteks: 
Ainetevaheline integratsioon reaal- ja loodusainete õpetamisel veebipõhiseid koostöövahendeid kasutades; Interaktiivsete haridustehnoloogiliste võimaluste kasutamine tänapäeva klassiruumis.

Jüri Kurvits Eesti Teadusinfosüsteemis


Katrin Poom-Valickis

Katrin Poom-Valickis

Katrin Poom-Valickis on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent. Oma doktorikraadi kaitses ta 2008. aastal, teemaks "Algajate õpetajate professionaalne areng kutseaastal". 

Ta on arvukate organisatsioonide liige ning aktiivne teaduspublikatsioonide autor. Näiteks kuulub Katrin ajakirja Journal of Teacher Education for Sustainability toimetuskolleegiumisse, Kutseaasta ekspertgruppi, Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi jne. 

Katrin Poom-Valickis Eesti Teadusinfosüsteemis