Esileht - Haridusteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Õppevorm: tsükliõpe
  • Õppekohtade arv: lävendipõhine
  • Vastuvõtulävend: 70 palli
Millised on vastuvõtutingimused?

Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon, mis sisaldab üldhariduskoolis õpetatavate ainete koolitust kõrgkooli tasemel:

  • Kahe kõrvalerialaga õpetaja puhul igas aines vähemalt 30 EAP mahus.
  • Kahe kõrvaleriala ning lisapädevusega õpetaja puhul igas aines vähemalt 42 EAP mahus.
  • Kolme kõrvalerialaga õpetaja puhul igas aines vähemalt 36 EAP mahus.

Kui nimetatud nõudest on täitmata kuni 30 EAP-d, tuleb õpingute jooksul läbida tasandusmoodul.

Kandidaatidel, kes on sisseastumise tingimused täitnud väljaspool Tallinna Ülikooli, palume esitada SAIS-is diplomi ja akadeemilise õiendi koopiad koos vastuvõtuavaldusega.

Vastuvõtueksam koosneb:

  • Akadeemiline test (25% vastuvõtueksamist). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
  • Teadusallikatel põhinev arutlus-ülesanne (25%). Ülesande käigus kirjutab üliõpilaskandidaat etteantud allikatele toetudes lühikese arutluse, mille põhjal hinnatakse üliõpilaskandidaadi analüüsioskust, erinevalt presenteeritud andmete mõistmist ning järelduste tegemise oskust.
  • Kutsesobivusvestlus (50%), kus üliõpilaskandidaadid arutlevad kuni viieliikmeliste gruppidena ­haridus- ja kasvatusprobleemide üle.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.