Esileht - Haridusteaduste instituut

Noorsootöö

Läbi noorsootöö saad omandada eluks vajalikke oskusi ning kujundada enda väärtusi. Noorsootöö arendab individuaalseid teadmisi, oskusi, hoiakuid ning aitab luua suhtlusvõrgustikku ja sotsiaalset kapitali. Noorsootöö eriala võib tinglikult lugeda abistavate erialade hulka - st nendel elukutsetel töötavatel inimestel on suur võimalus mõjutada ja suunata noorte arengut. Nii on isiksuse mitmekülgne arendamine – sotsiaalne, vaimne, füüsiline, emotsionaalne, hingeline, intellektuaalne – seatud töö igas osas esiplaanile. Sellega kaasneb suur vastutus noore ja tema vanemate ees ning ka ühiskonna ees. Arvestades noorte arvu langevat trendi nii Eestis kui Euroopas laiemalt, omandab iga noor ühiskonna jaoks üha suurema tähtsuse. Noorsootöötajate jaoks on noor olevik – siin ja praegu, kõikide oma vaadete, arvamuste ja huvidega.

Keda ootame õppima?

Noorsootöö eriala sobib neile, kes on huvitatud inimese ja sotsiaalse keskkonna vahelistest suhetest, noortepoliitikast, ühiskonna muutumise seaduspärasustest ning sellega seotud noorteprobleemide lahendamisest. Õppima ootame koostööst lugupidavaid, uudishimulikke, loovaid ja maailma muuta tahtvaid noori.

Miks tulla meile õppima?
  • Eriala lõpetanu on professionaalse ettevalmistusega, oskab omandatud teadmisi ja oskusi rakendada praktilises töös noortega. 
  • Meie lõpetaja väärtustab ta tolerantsust, multikultuursust, positiivset eluhoiakut, tervislikke eluviise ja elukestvat õpet.
  • Õppimine noorsootöö erialal on põnev, seda nii õppemeetodite, mitmekülgsete praktikate kui ka õppejõudude poolest.
Võta ühendust!
Haridusteaduste instituut:
E-post: vastuvott.haridus....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9700              
Õppekava kuraator:
Tanja Dibou, noorsootöö lektor
E-post: tanja.dibou....at....tlu.ee
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Haridusteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!

__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Tallinna Ülikool __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Haridusblogi


Olulised faktid

  • Õppekava: Noorsootöö
  • Õppetase: rakenduskõrgharidus
  • Õppevorm: tsükliõpe
  • Õppe kestus: 3 aastat
  • Õppekeel: eesti
  • Õppekohtade arv: 30