Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Ilona-Evelyn Rannala

Ilona-Evelyn Rannala

Ilona-Evelyn Rannala on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö lektor. Lisaks õppejõutööle tegutseb ta ka Tallinna Linnavalitsuse spordi- ja noorsooametis juhtivspetsialistina. 

Oma doktorikraadi kaitses Ilona-Evelyn Rannala 2014. aastal Tallinna Ülikoolis, teemaks "Dialoogi olulisusest töös riskikäitumisega noortega. Alaealiste komisjonide näitel". Ta on ka arvukate publikatsioonide autor ning aktiivne mitmetes organisatsioonides, näiteks noorsootöötaja kutseala kutsekomisjonis ja Eesti Noorsootöötajate Kogus. 

Ilona-Evelyn Rannala Eesti Teadusinfosüsteemis


Margus Abel

Margus Abel

Margus Abel on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva- ja mitteformaalõppe suuna assistent. Ta on üliõpilaste poolt üks hinnatumaid õppejõude terves instituudis, pälvides 2014. aastal ka eriala aasta õppejõu tiitli. 

Margus Abel on ka aktiivne koolitaja, lugedes muuhulgas selliseid teemasid nagu "Draamaõpetus - mänguline aktiivsus õpetamises", "Huumori kasutamine avalikus esinemises" ja „Tänane noor homsel tööturul“. Ta on osalenud ka noorsootöö kvaliteedi arendamise töörühmades. 

Margus Abel Eesti TeadusinfosüsteemisTanja Dibou

Tanja Dibou

Tanja Dibou on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö lektor ja noorsootöö rakenduskõrgharidusõppe õppekava juht. Lisaks ülikoolile töötab ta ka Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse karjääriinfo spetsialistina. 

Ta on õppinud ka välismaal, näiteks Poolas ja Venemaal. Hetkel on Tanja Dibou Tallinna Ülikooli doktorant. 

Haridusteaduste instituudis õpetab ta selliseid aineid nagu "Rahvusvaheline noorsootöö", "Noortepoliitika ja noorsootöö korraldus", "Kultuuridevaheline dialoog ja noorsootöö mitmekultuurilises keskkonnas", "Infotöö ja noorteinfo", "Nõustamise alused", "Noorte ettevõtlikkus ja karjäär", "Sotsiaalpedagoogika ja nõustamise alused", "Karjääriinfo allikad - haridussüsteemi ja tööturu seosed" ning "Karjääriinfo juhtimine". 

Tanja Dibou Eesti Teadusinfosüsteemis


Urmo Reitav

Urmo Reitav

Urmo Reitav on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö lektor. Tal on pikaaegne kogemus nii õppejõu kui ka üldhariduskooli õpetajana. Lisaks Tallinna Ülikoolile on ta töötanud näiteks Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö õppekava programmijuhi, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia noorsootöö lektori ja Viljandi Gümnaasiumi õpetajana. 

Urmo Reitav on ka mitmete organisatsioonide liige, näiteks Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts, Eesti Huvijuhtide Liit ja MTÜ Eesti Noorsootöötajate Ühendus. 

Tal on ilmunud ka mitmeid publikatsioone, muuhulgas õpikuid, koolitusmaterjale jpm.

Urmo Reitav Eesti Teadusinfosüsteemis