Esileht - Haridusteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Õppevorm: tsükliõpe
  • Õppekohtade arv: 30
  • Vastuvõtulävend: 65 palli
Millised on vastuvõtutingimused?

1) Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%. Kandidaadid, kes ei ole eesti keele riigieksamit sooritanud, teevad kohapeal e-etteütluse.

2) Vastuvõtueksam 75%, mis koosneb:

  • Akadeemiline test (25% vastuvõtueksamist). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
  • CV (esitatakse SAIS-is) ja kutsesobivusvestlus (kokku 50% vastuvõtueksamist); CV on kohustuslik kutsesobivusvestluse pääsemiseks.  CV tuleb täita vabas  vormis, kus on vaja kajastada  haridus, töökogemus, oskused ja seosed noorsootööga. CV hinnatakse  maksimaalselt 5 % vastuvõtueksamist.  Kutsesobivusvestluse käigus analüüsitakse, kuidas üliõpilaskandidaat tunneb huvi noorsootöö vastu; kuivõrd oskab põhjendada oma eriala valikut; kuidas näeb ennast tulevikus  noorsootöö valdkonnas töötamas. Samuti hinnatakse üliõpilasekandidaadi üldist oskust arutleda ja enda seisukohti  argumenteeritult väljendada. Vestluse käigus hinnatakse motivatsiooni (15%), valdkonnaga kursis olemist (15%), suhtlemist (sealhulgas grupis suhtlemist/arutelu) 15%

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.