Esileht - Haridusteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Õppevorm: tsükliõpe
  • Õppekohtade arv: 30
  • Vastuvõtulävend: 65 palli
Millised on vastuvõtutingimused?

Vastuvõtueksam (100%), mis koosneb alljärgnevatest osadest:

  • Akadeemiline test. Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
  • E-etteütlus.
  • CV (esitatakse SAIS-is) ja kutsesobivusvestlus. CV on kohustuslik kutsesobivusvestluse pääsemiseks. CV tuleb täita vabas vormis, kus on vaja kajastada  haridus, töökogemus, oskused ja seosed noorsootööga. CV hinnatakse maksimaalselt 5% vastuvõtueksamist. Kutsesobivusvestluse käigus analüüsitakse, kuidas üliõpilaskandidaat tunneb huvi noorsootöö vastu; kuivõrd oskab põhjendada oma eriala valikut; kuidas näeb ennast tulevikus  noorsootöö valdkonnas töötamas. Samuti hinnatakse üliõpilasekandidaadi üldist oskust arutleda ja enda seisukohti argumenteeritult väljendada. Vestluse käigus hinnatakse motivatsiooni, valdkonnaga kursis olemist, suhtlemist (sealhulgas grupis suhtlemist/arutelu). 

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.