Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppetöö - Lõpetamine

Lõpueksami sooritamisele pääsemise tingimused

Lõpueksami sooritamisele pääsemise tingimuseks on õppekava täitmine:

  • Täidetud on kõik õppekava moodulid;
  • Täidetud on muud õppekava nõuded;
  • Vene õppekeelega kooli lõpetanutel täidetud eesti keele taseme nõue – C1 tase.
  • Kuni 2015/2016. õa-l sisseastunutele: läbitud tugiaine IFI6001 Arvuti töövahendina (või sooritatud arvutipädevuse test), täidetud võõrkeele taseme nõue – läbitud võõrkeele kursus päevaõppes B2.2 tasemel, kaug/tsükliõppes B1.2 tasemel (või tõendatud tase riigieksami sooritusega).

Kui on probleeme moodulitega (nt õppeaine on vales moodulis), siis palun pöörduda oma õppenõustaja poole. Kui mõne aine tulemus ei kajastu õppetulemustes, tuleb pöörduda vastavat ainet kureeriva üksuse poole.

Õppetulemused peavad õpingukaardil kajastuma hiljemalt:

  • Sügissemestril (jaanuaris) lõpueksami sooritajatel: hiljemalt nädal enne lõpueksami sooritamist
  • Kevadsemestril (mais-juunis) lõputöö kaitsjatel: 13.05.2018; kui märgitud kuupäevaks ei saa õppetulemust/tulemusi ÕISi, peab üliõpilane esitama ÕISis avalduse ("muud avaldused"), milles ta a) avaldab soovi pikendada õppeainete sooritustähtaega, b) märgib nimekirja ainetest, mis on veel sooritamisel, ning c) märgib kuupäeva(d), millal kantakse avalduses märgitud õppeainete tulemused ÕISi.

    Õppekava täitmist saab kontrollida ÕISis: Minu õppeinfo -> Õppetulemused; kuva tulemused "õppekava täitmine" kriteeriumi alusel.

NB! Lõpueksamile sooritamisele pääsemiseks ei tohi üliõpilasel olla ülikooli ees rahalisi võlgnevusi.

Palun kontrollida ja vajadusel korrigeerida ÕIS’is oma isikuandmeid (telefon, e-postiaadress).