Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppetöö - Lõpetamine

Lõputöö esitamise tähtaeg

Lõputöö esitamise tähtaeg oma eriala õppespetsialisti juures:

  • Sügissemestril (jaanuaris) lõputöö kaitsjatel: hiljemalt 05.12.2017 kell 15.00
  • Kevadsemestril (mais-juunis) lõputöö kaitsjatel: hiljemalt 03.05.2018 kell 15.00

Lõputöö vt (üliõpilastööde vormistamise juhend, tiitellehe näidis, annotatsiooni näidis) esitatakse instituuti elektrooniliselt ja paberkandjal. Paberkandjal esitatavate eksemplaride arvu vaata allpool.

1.    paberkandjal – NB! Koos lõputööga köitest eraldiseisva dokumendina tuleb esitada allkirjastatud lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks. Paberkandjal lihtlitsents tuleb esitada koos lõputööga õppespetsialistile (ei köideta lõputöö vahele) või saata digiallkirjastatud lihtlitsents koos lõputöö elektroonilise versiooniga. Vormi leiab SIIT.

Lõputöö paberkandja versiooni kaane siseküljele palun lisada märkmepaberiga oma e-postiaadress, millele retsensent saadab retsensiooni.

Kaitsmisele esitatavate lõputööde paberkandjal eksemplaride arv:


Eriala

Õppekava kood Paberkandjal esitatavate eksemplaride arv

Märkused

Alushariduse pedagoog (BA) KAALB,
TPALB

1 eksemplar kõvaköites

eksemplar jääb pärast kaitsmist juhendajale
Alushariduse pedagoog (MA) KAALM 1 eksemplar kõvaköites eksemplar jääb pärast kaitsmist juhendajale
Andragoogika (MA) KAANM 1 eksemplar pehmes köites eksemplar jääb pärast kaitsmist instituuti
Eripedagoog-nõustaja (MA) KAEPM 1 eksemplar pehmes köites eksemplar jääb pärast kaitsmist juhendajale
Eripedagoogika (BA) KAEPB 1 eksemplar pehmes köites eksemplar jääb pärast kaitsmist juhendajale
Hariduse juhtimine (MA) KAHJM - töö esitatakse ainult digitaalselt (autori ja juhendaja digiallkirjadega)
Kasvatusteadused (MA) KAKTM 2 eksemplari pehmes köites üks eksemplar jääb pärast kaitsmist instituuti, teine antakse üliõpilasele tagasi
Klassiõpetaja (INT) KAKLI 1 eksemplar pehmes köites eksemplar antakse pärast kaitsmist üliõpilasele tagasi
Koolieelse lasteasutuse õpetaja (RKH) TPLR 1 eksemplar kõvaköites eksemplar jääb pärast kaitsmist juhendajale
Kutsepedagoogika (BA) KAKPB 1 eksemplar pehmes köites eksemplar antakse pärast kaitsmist üliõpilasele tagasi
Kutseõpetaja (MA) KAKOM, KAKPM 2 eksemplari pehmes köites üks eksemplar jääb pärast kaitsmist instituuti, teine antakse üliõpilasele tagasi
Mitme aine õpetaja (MA) KAMOM 2 eksemplari pehmes köites eksemplarid antakse pärast kaitsmist üliõpilasele tagasi
Noorsootöö (RKH) TPNR 1 eksemplar kõvaköites eksemplar antakse pärast kaitsmist üliõpilasele tagasi
Noorsootöö korraldus (MA) TPNM 1 eksemplar kõvaköites eksemplar antakse pärast kaitsmist üliõpilasele tagasi
Pedagoogika (BA) KAPB 1 eksemplar pehmes köites eksemplar antakse pärast kaitsmist üliõpilasele tagasi

NB! Lõputööd esitades tuleb olla veendunud, et töö on korrektne, hilisemad parandused ei ole lubatud. Üliõpilasel on lõputöö koostamise käigus ühel korral võimalus kasutada viitamise korrektsuse kontrollimiseks plagiaadituvastussüsteemi. Plagiaadituvastussüsteem KRATT.

2.   e-eksemplarina pdf vormingus. Lõputöö e-versioon saata e-postiaadressile loputood....at....gmail.com, kus kirja teemaks märkida õppekava kood ja oma ees- ja perenimi (näide KAKLI Mari Maasikas).