Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppetöö - Lõpetamine

Lõputöö teema deklareerimine

Vahetult pärast lõputöö kaitsmisele esitamist tuleb ÕISi sisestada lõputöö teema eesti ja inglise keeles.

  • Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe üliõpilased deklareerivad lõputöö teema: ÕIS -> Minu õppeinfo -> Lõputöö teema deklareerimine

  • Magistri- ja integreeritud õppe üliõpilased esitavad avalduse: ÕIS -> Dokumendid -> Avaldused -> Lõputöö kaitsmine

Vt ÕISi kasutusjuhend.

Lõputöö andmete sisestamisel tuleb arvestada, et sisestatud andmed lähevad üliõpilase akadeemilisele õiendile, mistõttu tuleb kindlasti:

  • kontrollida õigekirja

  • ingliskeelse pealkirja puhul pöörata tähelepanu kirjapildile (nimisõnad suure algustähega, artiklid, eessõnad väikese algustähega)

  • mitte panna pealkirja jutumärkidesse, v.a pealkirja osa, mis nõuab jutumärke

  • mitte kasutada LÄBIVALT SUURI TÄHTI.