Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppetöö - Lõpetamine

Lõputööde kaitsmiste ajakava

  • Sügissemestril toimub lõputööde kaitsmine: täpsustamisel
  • Kevadsemestril toimub lõputööde kaitsmine:

NB! Täpsem kaitsmise ajakava saadetakse kaitsmisel osalejatele hiljemalt viis tööpäeva enne kaitsmispäeva.

Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõpe
Õppekava Toimumisaeg
Alushariduse pedagoog (KAALB, TPALB) 28.-31.05.2018 kell 09.00
Eripedagoogika (KAEPB)

28.05.2018 kell 9.00 (päevaõpe)

29.05.2018 kell 9.00 (tsükliõpe)

Kutsepedagoogika (KAKPB) 04.06.2018 kell 9.00
Noorsootöö (TPNR) 06.06.2018 kell 9.00
Pedagoogika (KAPB) 30.05.2018 kell 9.00
Magistri- ja integreeritud õpe
Õppekava Toimumisaeg
Alushariduse pedagoog (KAALM) 01.06.2018 kell 9.00
Andragoogika (KAANM) 29.-30.05.2018 kell 9.30
Eripedagoog-nõustaja (KAEPM) 31.05-01.06.2018 kell 9.00
Hariduse juhtimine (KAHJM) 25.05.2018 kell 9.00
Kasvatusteadused (KAKTM) 31.05.2018 kell 11.00
Klassiõpetaja (KAKLI) 28.-31.05, 01.06.2018 kell 9.30
Kutseõpetaja (KAKOM, KAKPM) 04.06.2018 kell 10.00
Mitme aine õpetaja (KAMOM) 05.06.2018 kell 10.00
Noorsootöö korraldus (TPNM) 31.05-01.06.2018

Lõputöö retsensioon

  • Retsensioon sisaldab hinnangut, mitte hinnet tööle.

  • Retsensioon esitatakse akadeemilisse üksusese hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist. Üliõpilasel on õigus tutvuda oma lõputöö retsensiooniga hiljemalt üks tööpäev enne kaitsmist.