Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppetöö - Lõpetamine

Lõputööde kaitsmiste ajakava

  • Sügissemestril toimub lõputööde kaitsmine 16.01.2018 algusega kell 10.00 ruumis M-439
  • Kevadsemestril toimub lõputööde kaitsmine ajavahemikul 28.05-10.06.2018

NB! Täpsem kaitsmise ajakava saadetakse kaitsmisel osalejatele hiljemalt viis tööpäeva enne kaitsmispäeva.

Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõpe
Õppekava Toimumisaeg ja -koht
Alushariduse pedagoog (KAALB, TPALB) täpsustamisel
Eripedagoogika (KAEPB) täpsustamisel
Koolieelse lasteasutuse õpetaja (TPLR) täpsustamisel
Kutsepedagoogika (KAKPB) täpsustamisel
Noorsootöö (TPNR) täpsustamisel
Pedagoogika (KAPB) täpsustamisel
Magistri- ja integreeritud õpe
Õppekava Toimumisaeg ja -koht
Alushariduse pedagoog (KAALM) täpsustamisel
Andragoogika (KAANM) täpsustamisel
Eripedagoog-nõustaja (KAEPM) täpsustamisel
Hariduse juhtimine (KAHJM) täpsustamisel
Kasvatusteadused (KAKTM) täpsustamisel
Klassiõpetaja (KAKLI) täpsustamisel
Kutseõpetaja (KAKOM, KAKPM) täpsustamisel
Mitme aine õpetaja (KAMOM) täpsustamisel
Noorsootöö korraldus (TPNM) täpsustamisel

Lõputöö retsensioon

  • Retsensioon sisaldab hinnangut, mitte hinnet tööle.

  • Retsensioon esitatakse akadeemilisse üksusese hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist. Üliõpilasel on õigus tutvuda oma lõputöö retsensiooniga hiljemalt üks tööpäev enne kaitsmist.