Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppetöö - Olulised kuupäevad

Olulised kuupäevad

KuupäevNimetus
21.08-04.09.2017 Avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks; Aasta Ülikoolis programmis osalemiseks; eksternõppes õppimiseks; külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli
28.08.2017 Sügissemestri algus: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine); avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks; eksternõppe lepingute pikendamine
28.08-03.09.2017 Sügissemestri eelnädal: lõpeb üliõpilase staatuse fikseerimine; avalduste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks; õppekulude hüvitamisest vabastamist tõendavate dokumentide esitamine; “Stardipauk” ja “Orientation Days” 2017. aastal vastuvõetud üliõpilastele (sissejuhatavad infotunnid, ülikooli tutvustus)
01.09.2017 2017/2018. õppeaasta AVAAKTUS
04.09.2017 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi algus
11.09.2017 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine); avalduse esitamine muudel põhjustel akadeemilise puhkuse vormistamiseks; õppelepingu lisade sõlmimine; vabanenud õppekohtade täitmine
15.09-01.10.2017 Stipendiumite taotlemine ÕISis
18.09.2017 Kursuse kuulajaks registreerinud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/ mitteaktsepteerimise tähtaeg
01.-30.10.2017 2017/2018. õppeaasta lõputöö teemade ja juhendajate kinnitamine
22.10.2017 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
23.-29.10.2017 Sügissemestri vahenädal: järeleksamite ja -arvestuste sooritamine; intensiivkursused ja eriseminarid
29.10.2017 2016/2017. õppeaasta kevadsemestril registreeritud õppeainete sooritusõiguse lõpp
30.10.2017 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi algus
05.12.2017 Jaanuaris toimuvale lõpueksamile registreerimise või lõputöö esitamise periood 
17.12.2017 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb: akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks; VÕTA taotluste esitamine jooksvaks semestriks
18.-23.12.2017 Eksamisessioon
24.12.2017-01.01.2018 Jõuluvaheaeg
02.-17.01.2018 Eksamisessioon. Õppekulude hüvitamisest vabastust tõendavate dokumentide esitamine akadeemilisse üksusesse
08.01.2018 Algab avalduste esitamine: täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks; külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli; eksternõppes õppima asumiseks; infosüsteemis DreamApply välisüliõpilasena võõrkeelsetele õppekavadele õppima asumiseks.
16.01.2018 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine 
21.01.2018 Sügissemestri lõpp
22.01.2018 Kevadsemestri algus: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava koostamine); avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks
22.-28.01.2018 Lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks; avalduste esitamine vabanenud õppekohale kandideerimiseks
29.01.2018 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi algus. Lõpeb: täiendusõppijate avalduste vastuvõtt tasemeõppeaine(te) õppimiseks; külalisüliõpilaste avalduste vastuvõtt õppimiseks Tallinna Ülikoolis; avalduste vastuvõtt  ja lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks
05.02.2018 Õppetöö alaste liikumiste lõpp. Lõpeb: elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri õpingukava esitamine); avalduse esitamine muudel põhjustel akadeemilise puhkuse vormistamiseks; õppelepingu lisade sõlmimine; vabanenud õppekohtade täitmine
12.02.2018 Kursuse kuulajaks registreerinud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg
15.02-01.03.2018 Stipendiumite taotlemine ÕISis
18.03.2018 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp
19.-25.03.2018 Kevadsemestri vahenädal: järeleksamite ja -arvestuste sooritamine; intensiivkursused ja eriseminarid
25.03.2018 2017/2018. õppeaasta sügissemestril registreeritud õppeainete sooritusõiguse lõpp
26.03.2018 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi algus
03.05.2018 Kevadsemestril toimuvale lõpueksamile registreerimise või lõputöö esitamise periood 
13.05.2018 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp. Lõpeb: akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks; VÕTA taotluste esitamine jooksvaks semestriks
21.05.-10.06.2018 Eksamisessioon. Õppemaksuvabastust tõendavate dokumentide esitamine akadeemilisse üksusesse
28.05.-10.06.2018 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine
18.-22.06.2018 Lõpuaktused
30.06.2018 Kevadsemestri lõpp
01.07- 26.08.2018 SUVEVAHEAEG. Algab üliõpilase staatuse fikseerimine (täis- ja osakoormuse  määramine, edasijõudmatuse tõttu eksmatrikuleerimine, atesteerimistulemuste alusel doktorandi staatuse määramine)
Tutvu ka akadeemilise kalendri ja ülikooli avalike sündmuste kalendriga