Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Pedagoogika õppekava tugineb sotsiaalkonstruktivistlikule õpikäsitusele, mis võimaldab üliõpilasel õppingute käigus suhestuda teiste õppijate ja ümbritseva keskkonnaga. Toetatakse õppijate enesefefleksiooni oskusi ja ennast juhtiva õppija kujunemist elukestva õppe konseptsioonist lähtuvalt.

Õppevormi kirjeldus

Pedagoogika eriala vastuvõtt on päevaõppesse. Päevaõpe võimaldab üliõpilasel tegeleda õpingutega päevasel ajal, mil ainete omandamine on kõige tõhusam. 

Õppekava ülesehitus

Pedagoogika õppekava sisaldab 30 EAP mahus pedagoogililsi ja kasvatusteaduslikke õpinguid. Selle mooduli üheks eesmärgiks on suunata üliõpilasi mõistma õpilase õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning analüüsima nende põhjusi.

Loengutes räägitu on tihedalt seostatud praktikaga. Iga üliõpilane koostab oma praktikaplaani koos koolipoolse juhendajaga, mis tähendab seda, et praktika toimub individuaalgraafiku alusel. Praktika koosneb nii vaatlustest kui ka praktiliste ülesannete täitmisest.

Üheks populaarsemaks aineks õppekaval on "Erivajadustega õppija". Aine kujundab üliõpilases arusaama õppijatele kui erinevatele indiviididele keskendumise vajadusest õppeprotsessi läbiviimisel.