Esileht - Haridusteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Kõrgemal haridustasemel, magistriõppes, valib üliõpilane kolmanda aine või õpib ühte bakalaureusetasemel valitud ainet süvendatult ning tutvub kõigi ainete õpetamiseks vajalike teadmiste ja oskustega, kasutades saadud teadmisi koolipraktikatel. Samuti on võimalik õpinguid jätkata paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud magistriõppekavadel. Magistriõppe lõpetanu on saanud üldhariduskooli mitme aine õpetaja ettevalmistuse.

Millistel erialadel võin tulevikus tööd leida?
Eriala lõpetanu saab peale magistriõpingute läbimist töötada igas Eesti koolis õpetajana. Lisaks on lõpetajal võimalus kohaneda muutustega tööjõuturul, leides paindlikke lahendusi õpitud ainete valikust lähtuvalt.