Esileht - Haridusteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Õppevorm: päevaõpe
  • Õppekohtade arv: lävendipõhine
  • Vastuvõtulävend: 65 palli
Millised on vastuvõtutingimused?

1) Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 30%. Kandidaadid, kes ei ole eesti keele riigieksamit sooritanud, teevad kohapeal e-etteütluse.

2) Kutsesobivuseksam 70%, mis koosneb alljärgnevatest osadest:

  • Akadeemiline test. Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
  • Essee. Esseega hinnatakse kandidaadi teadlikkust haridusprobleemidest ja võimalikest lahendustest.
  • Kutsesobivusvestlus. Vestlusega selgitatakse välja kandidaadi sobivus õpetajatööks.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaladus esitatakse organisatsiooni ametlikult banketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digiallkiri või paberkandjal). Vastutvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada lisaks 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.