Esileht - Haridusteaduste instituut

Tallinna Ülikool võitis kutseõpetaja kutsete andja konkursi

01.05.2017

25. aprillil 2017 kuulutas hariduse kutsenõukogu Tallinna Ülikooli taas kutseõpetaja kutsete andja konkursi võitjaks, mille tulemusel saab ülikool jätkata tegevõpetajatele kutse andmist kuni 2022. aastani. 

Tallinna Ülikoolis on kutseõpetajaid tasemeõppes ettevalmistatud juba 1988. aastast. Kutseõpetajaks on võimalik õppida bakalaureuseõppes „Kutsepedagoogika“ ja magistriõppes „Kutseõpetaja“ õppekavadel. Alates 2012. aastast on TLÜ ka kutseõpetaja kutsete andja. Kutse andmisega tegeleb koolijuhtidest, kutseõpetajatest, kutseõpetajate koolitajatest ja riigi esindajatest koosnev 12-liikmeline kutseõpetaja kutsekomisjon. Tegevõpetajatele kutseeksamil kutse andmise õigus kehtib viis aastat ja seega on üks periood just lõppemas. Viie aasta jooksul on kutseõpetaja kutse saanud 100 tasemeõppe lõpetajat ning 58 kutseeksamit sooritanud tegevõpetajat.

Kutseõpetaja on kutseõppeasutuses töötav õpetaja, kes toetab õppijat tööks vajalike erialaste teadmiste ja tööoskuste omandamisel, õppija tööharjumuste ja hoiakute kujunemist ning õppija isiksuse arengut ja valmisoleku kujunemist elukestvaks õppeks. Kutseõpetaja ei õpeta aineid, vaid aitab õppijat teoreetilises ja praktilises õppetöös. Õppija omandab õppekava moodulite õpiväljundite saavutamise kaudu konkreetsel erialal töötamiseks, ametikohale kandideerimiseks või selle säilitamiseks ning professionaalseks tegevuseks vajaliku kutsekvalifikatsiooni.