Esileht - Haridusteaduste instituut

Ilmunud on uus noorsootöö valdkonna artiklite kogumik

08.05.2017

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi ja Eesti Noorsootöötajate Kogu ühise töö tulemusena ilmus äsja noorsootöö valdkonna artiklite kogumik „Teadmine ja praktika noorsootöös“.

Artiklite kogumik on koostatud noorsootöö valdkonna laia spektri teemade avamiseks ja nendes kaasamõtlemiseks. Kogumikus on käsitletud olulisi teemasid nagu noortevaldkonna arengu kavandamine ja elluviimine, noorte osalus, noorsootöötaja noorteinfo edastajana, rahvusvaheline noorsootöö, noorsootöö erialane õpe ülikoolides, õuesõpe ja noortevahetused kui mitteformaalõppe vormid. Lisaks on heidetud pilk isamaalisele noorsootööle ja kajastatud Eesti Noorsootöötajate Kogu kui noorsootöötajate erialase kogukonna ajalugu sünnist tänapäevani.

Tallinna Ülikool annab noorsootöö artiklite kogumikku välja teistkordselt ning kogemuse põhjal võib öelda, et tegemist on noorsootöö valdkonnas hästi vastu võetud kirjandusallikaga, mis annab nii laiapõhjalisi teemakohaseid teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi tegutsemissuundi meetodite ning nõuannete näol.

Artiklite kogumiku toimetajad on Tallinna Ülikooli noorsootöö lektorid Ilona-Evelyn Rannala (PhD) Tanja Dibou (MA).

Loe kogumikku siit