Esileht - Haridusteaduste instituut

Gümnasistid avastasid kaaslaste erilist maailma

08.05.2017

Eripedagoogika populariseerimiseks gümnasistide hulgas korraldasid eripedagoogika õppejõud Lii Lilleoja ja Tiiu Tammemäe kevadsemestril Õpilasakadeemia raames koolituse "Avasta kaaslase eriline maailm". Noori huvilisi oli 12 ja eriti rõõmustav on asjaolu, et lisaks Tallinna õpilastele kasutasid seda võimalust ka Rapla, Pärnu, Tartu, Kuressaare ja Valga noored.

Kursuse temaatika oli mitmekesine, põhjalikumalt käsitleti kuulmis-, nägemis- ja liikumispuuet ning autismi.  Kohtumistel osalesid ka erivajadustega noored, kes rääkisid „oma lugu“ ja muutsid seeläbi erivajaduste temaatika lähedasemaks ja loomulikumaks. Kursus lõppes lõputööde esitlusega, milleks oli intervjuu läbiviimine ühe erivajadusega inimesega.

Õpilaste tagasiside oli väga positiivne.

  • Sain palju uusi teadmisi, sest ma polnud varem eripedagoogikaga üldse kokku puutunud. (Christofer)
  • Väga äge oli see, et käisid külalised rääkimas enda kogemustest. (Alexandra)
  • Kursus oli väga mitmekülgne, sest lisaks teoreetilisele poolele pakuti ka videomaterjali, mänge ja kutsuti külalisi. (Helen)
  • Olen väga tänulik, et on selline võimalus eripedagoogika erialaga tutvumiseks. (Sirly)
  • Tänu eripedagoogika kursusele olen tolerantsem teiste inimeste suhtes ja arvan, et minu silmaring on suuresti laienenud. (Laura)

Loodetavasti kohtume mitme osalejaga suvel sisseastumiseksamite ajal!

Eripedagoogika kursusel osalenud