Esileht - Haridusteaduste instituut

Haridusteaduste instituudist läks välja neli personaalse uurimistoetuse taotlust

08.05.2017

Eesti Teadusagentuur kuulutas juba kuuendat korda välja personaalse uurimistoetuse (PUT) taotlusvooru, millega soovitakse rahastada kõrgetasemelisi teadus- ja arendustegevuste projekte. Haridusteaduste instituudi teadlased olid sel korral kaasatud neljas esitatud PUT projektis, seda kas taotleja või partnerina. 

Anneli Veispak (taotleja) - stardigrant "Kõnetaju roll kujuneva lugemisoskuse alusena"

Projekti eesmärgiks koostada eestikeelne kõnetajutest 3-5 aastastele lastele ning kasutada seda testi, et uurida temporaalse auditoorse protsessimise, kõnetaju, fonoloogilise teadlikkuse ning areneva lugemisoskuse vahelisi seoseid Eesti väikelastel nii läbilõikelisest kui longituudsest perspektiivist lähtuvalt.

Paul Seitlinger (taotleja) - stardigrant "Episoodilise- ja töömälu dünaamika hüpoteeside hindamisel ja tõendusmaterjali kogumisel: eksperimentaalne ja arvutuslik lähenemine aktiivõppeks koolides". 

Projektiga püütakse leida vastuseid järgnevatele küsimustele: kas õpilaste hinnanguid ja otsingukäitumist on võimalik korrektselt ennustada läbi episoodilise- ja töömälu dünaamika formaliseerimise kasutades selleks arvutuslikku mudelit HyGene? Kas HyGene’ist tuletatud sekkumised on töömäluvõime iseärasuste parandamiseks efektiivsed? Projekti raames läbi viidavate katsete tulemused suurendavad arusaamist aktiivõppes ja avatud õppekeskkonnas toimuvatest kognitiivsetest mehhanismidest ja sellest, kuidas luua tehnoloogiat nende mehhanismide toetamiseks. Taotlusesse on täitjana kaasatud ka HTI doktorant Õnne Uus.

Mari-Liis Kaldoja (põhitäitja) Tartu Ülikooli ja Anneli Kolgi poolt esitatud rühmagrandi taotluses Assessment of Effectiveness of Snowflake Multi-Touch Table and Virtual Reality combined platforms in neurorehabilitation of social skills in children with acquired brain injury“Taotlusesse on täitjana kaasatud ka HTI doktorant Helen Saareoja.

Kaire Kollom (täitja doktorandina) Tartu Ülikooli ja Emanuele Bardone poolt esitatud rühmagrandi taotluses "The education of data: Reflective engagement with learning analytics in education”

Hoiame kõikidele taotlejatele pöidlaid ning rõõmustame, sest mitte kunagi varem pole nii palju taotlusi instituudist välja läinud!