Esileht - Haridusteaduste instituut

Haridusteaduste instituut tervitab rahvusvahelise õppekava üliõpilasi

11.09.2017

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis alustasid 1. septembril Erasmus Mundus Joint Masters Degree Adult Education for Social Change (IMAESC) rahvusvahelise õppekava üliõpilased oma õpingute kolmandat semestrit. Õpingutega alustati Glasgow´ ülikoolis sügisel 2016, kevadsemestri õpe toimus Malta ülikoolis. Neljandal semestril valivad magistrandid vastavalt oma uurimistöö vajadustele kolme ülikooli seast ühe, kus kirjutatakse magistritöö.

Rahvusvahelise ühisõppekava konsortsiumi partneriteks on Glasgow´ Ülikool, Malta Ülikool, Küprose Avatud Ülikool ja Tallinna Ülikool. Suvekool toimub Universiti Sains Malaysias. 2016/2017 õppeaastal võeti õppekavale vastu 24 üliõpilast 18 riigist, muuhulgas Nepalist, Ameerika Ühendriikidest, Gruusiast, Etioopiast, Malaisiast, Hiinast, Venemaalt. 2017/2018 õppeaastal alustab uues õppegrupis 29 üliõpilast 18 riigist.

Õppekava on interdistsiplinaarne ja kombineeritud õppevormidega, ainete sisu hõlmab täiskasvanuhariduse, koolituse ja täiskasvanute õppimise käsitlusi, aktuaalseid sotsiaalseid probleeme, kultuuridevahelist mõju ja koostööd, tööalast konkurentsivõimet, sotsiaalseid muutusi, sotsiaalset ebavõrdsust, migratsiooni problemaatikat. Õpingute jooksul omandatakse erinevate õppevormide integreeritud rakendamisel teoreetilisi teadmisi täiskasvanuhariduse ja poliitika, täiskasvanute koolituse ja õppimise valdkonnas, analüüsitakse ennast täiskasvanute koolitajatena, mõtestatakse täiskasvanuhariduse rolle ja võimalusi sotsiaalsete muutuste kontekstis, mõtestatakse täiskasvanuhariduse ja koolituse praktikaid kogukondade, linnade, ühenduste, rahvaste ja rahvusvaheliste suhete paremaks muutmiseks. 

Õppekava kavandamine ja taotluse koostamine võttis aega 23 kuud ja toimus paralleelselt õppekava arendamisprotsessiga, kuhu olid kaasatud Glasgow, Tallinna, Malta ülikoolid ja Küprose avatud ülikool. Tallinna Ülikoolist osalesid selles protsessis professor Larissa Jõgi ja lektor Marin Johnson, õppekava avamise ja õppekorraldusega seotud küsimusi aitas ja aitab edaspidigi professionaalselt lahendada õppeosakonna juhataja Helen Joost.

Haridusteaduste instituudis on see esimene rahvusvaheline õppekava, kuhu on õppejõududena kaasatud erinevate õppevaldkondade õppejõud ja juhendajad. Sellise õppekava loomine, rakendamine ja arendamine on väljakutse rahvusvahelisele koostööle, kuna ülikoolides on väga erinevad õpetamise, õppimise ja juhtimise kultuurid. Ühtlasi on see võimalus õppejõududele professionaalseks arenguks, õpetamise praktikate arendamiseks ja omavaheliseks koostööks. 

Haridusteaduste instituut on ainus akadeemiline üksus Eesti ja Balti riikide ülikoolides, kus elukestva ja mitteformaalse õppe akadeemilisel suunal keskendutakse täiskasvanuhariduse valdkonna problemaatika uurimisele ja selle õpetamisele nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe tasemel. Instituut on ka ainus selles valdkonnas rahvusvahelist magistriõpet arendav ja sellega Tallinna Ülikooli haridusuuenduses olulise panusega osalev akadeemiline üksus Baltimaades.

Magistriõppe õppekavale on võimalik uuesti kandideerida kahekümnele stipendiumile ning ka tasulistele kohtadele alates jaanuarist 2018. Vastuvõttu organiseerib Glasgow´ ülikool. 

Lisainformatsioon:

Larissa Jõgi, õppekava rahvusvahelise nõukogu liige ja TLÜ-poolne akadeemiline koordinaator
larissa.jogi....at....tlu.ee

Liis Raudsepp, õppekava TLÜ poolne adminkoordinaator liis.raudsepp....at....tlu.ee

http://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/imaesc/
IMAESC üldine kontakt imaesc....at....glasgow.ac.uk