Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad ajaloos (soovitavalt kõrvalaine ühiskonnaõpetuses) või sellele vastav ettevalmistuse aste.
  • Vastuvõtulävend on 70 palli.

Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. 

  • Esimene kirjalik osa on kandidaadi motivatsioonikiri, mille ta esitab koos sisseastumisdokumentidega SAIS-i. Motivatsioonikiri peab kajastama kandidaadi soovi saada ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks, arusaama õpetajaameti võimalustest ja vastutusest, oma missiooni õpetajana, ülevaade varasemast tööst noortega, kui see kuulub kogemuste hulka. 
  • Teise kirjaliku osana sooritatakse vastuvõtueksamil akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
  • Suuline eksamiosa koosneb arutelust hariduse valdkonna aktuaalsetel teemadel ja individuaalsest vestlusest. Suuline osa toimub kohe pärast kirjalikku, arutelule järgneb individuaalne vestlus.

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.