Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena peamiselt loengute, seminaride ja rühmatööde vormis, kuid palju on ka praktikume väljaspool ülikooli, mille käigus õpitakse loengus kuuldut siduma reaalse maailmaga. Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb läbida õppekava ja kirjutada uurimustöö.

Ajaloo õpe toimub 3+2-süsteemis, mistõttu on mõistlik jätkata õpinguid magistrantuuris. Alles siis hakatakse maailma toimimisprotsesse sügavamalt mõistma.

Olulised eriala- ja üldained

Ajaloo ained jagunevad kolme moodulisse, millest esimesed kaks on kohustuslikud ka ajaloo kõrvaleriala tudengitele.

  • Esimesse moodulisse kuuluvad ained, mis käsitlevad Euroopa ajaloo põhijooni: antiikmaailm, kesk- ja varauusaegne maailm, uusaegne maailm ja 20. sajandi ajalugu.
  • Teine moodul käsitleb Läänemere piirkonda ja vaatab Eesti ajalugu regionaalses kontekstis: Eesti ja Balti ajaloo seminar, Põhjamaade ajaloo seminar, Vene ajaloo ja Saksa ajaloo seminar.
  • Kolmas moodul koosneb ainetest, mis on mõeldud ajalugu peaerialana õppivatele tudengitele. Need annavad head käsitööoskused ajaloost kirjutamiseks ning aitavad sillutada teed praktilisse ellu: uurimistöö alused ja akadeemiline kirjutamine, ajaloouurimise allikad, museoloogia ja muinsuskaitse ning erialane praktika.

Peaeriala aineid toetavad üldained (Globaalne ajalugu, Maailmakirjandus, Kriitiline mõtlemine, Suured küsimused, Maailmavaated ja usundid) ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialade vaheliste probleemide lahendamist.

Kõrvalerialad

Ajaloo peaeriala õpingute kõrval on võimalik valida kolme kõrvaleriala vahel. Kui pakub huvi tänapäeva ühiskond ja selle toimimine, siis tasub otsustada ühiskonnaõpetuse kasuks. Kui aga tahta rohkem teada kultuurist, mõista võimumehhanisme ning hoomata looduskeskkonna mõju ajaloole, siis tasub valida kultuuri- ja keskkonnaajaloo kõrvaleriala. Kui aga on soov siduda ajalugu IT-valdkonnaga, siis tasub valida digihumanitaaria.

Tutvu õppekavaga