Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Ajalugu

Kas sind huvitab ajalugu ja sa tahaksid ennast selle kaudu teostada? Tallinna ülikooli ajaloo magistriõppekava õpetab ajalugu tänapäevaselt, rakendades maailmas kiiresti arenevaid uusi võimalusi ajaloo uurimiseks ja praktiseerimiseks. Juhendame, kuidas saada heaks teadlaseks, aga õpetame projektõppe vormis ka seda, kuidas ajaloolasena endale praktilist väljundit leida.

Keda ootame õppima?


Ootame õppima noori, kellel on mitmekülgsed huvid, avatud ellusuhtumine ning selge siht, kuhu ja kuidas omandatud teadmistega elus edasi liikuda. Kes aga alles otsib oma kohta, sellele annab magistrantuur palju mõtteainest ja praktilist kogemust, mis aitab edaspidiseid valikuid paremini suunata.

Miks tulla meile õppima?


Ajaloo magistriõppes toetatakse tudengi individuaalset arengut personaalse lähenemise, inspireeriva ja toetava õhkkonna ning väljakutseid pakkuvate ettevõtmistega. Uue õppekava koostamise aluseks oli ajalooteaduse tulevikuperspektiivide avamine. Meil ei öelda, kuidas asjad on, vaid näidatakse võimalusi, kuhu edasi minna. Pakutakse sissevaateid mälu- ja identiteediuuringutesse, avatakse tänapäeva ajalookirjutuse laia spektrit ning püütakse koos teiste erialade tudengitega analüüsida rahvusliku ja rahvusteülese ajaloo kirjutamise võimalusi ning üleilmastuva maailma eri tahke.

Meil tegeletakse nii ajalooteaduse kui ka rakendusliku ajalooga. Eesti Ajaloomuuseum ja teised mäluasutused on meile headeks praktikapartneriteks, kus uues ja põnevas keskkonnas tehakse esimene tutvus esemelise materjaliga, õpitakse näitusi kureerima ja üritusi korraldama.

Kõigil tudengitel on võimalik saada Erasmuse programmi raames rahvusvaheline kogemus.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond
 • Ajaloo õppimine on inspireeriv! Õpetamise aluseks on vahetu arutelu tudengitega. Ühte kursust viivad läbi mitu õppejõudu, mis võimaldab teemat käsitleda eri vaatenurkadest.
 • Suur roll on praktikumidel, mis aitavad loengus kuuldut ümbritsevaga siduda.
 • Auditoorse töö kõrval toimuvad õppereisid, mille käigus on võimalik tihedamini suhelda nii teiste tudengite kui ka õppejõududega ning rääkida mitte ainult ajaloost.
 • Igal aastal toimub magistrantide ja doktorantide eestvedamisel tudengite ajalookonverents.
 • Õpingute jooksul on võimalik minna Erasmuse vahetusüliõpilaste programmiga mõnda Euroopa ülikooli, valikuvõimalus on väga lai.
Olulised faktid
 • Õppeaste: magistriõpe
 • Õppe kestus: 2 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 16
 • Õppevorm: tsükliõpe
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Plaan A - TLÜ humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ magistriõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti

Olulised faktid

 • Õppeaste: magistriõpe
 • Õppe kestus: 2 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 16
 • Õppevorm: tsükliõpe
Täiendav info

Vastuvõtu ajakava:

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • Sissesaanute nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 13. juulil.
loe veel