Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

__thumb_-2-LINDA LAINVOO.jpg

Linda Lainvoo
Eesti muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, ajaloo MA (2011)
"Õppisin kunstiajaloo magistriõppes. Õpinguid pean vabastavaks kogemuseks, sest sain lahti varasemate õpingutega kaasa tulnud hirmust avaldada oma mõtteid, mh ka juhul, kui need ei kattu autoriteetide arvamusega. Juba magistriõpingute ajal asusin tööle Eesti Kunstimuuseumisse, kus ma sain aastate jooksul täita väga erinevaid rolle kuraatorist kuni kommunikatsioonijuhini. Alates 2014. aastast töötan muinsuskaitseametis. Kunstimälestiste peainspektorina on minu ülesannete spekter väga lai, hõlmates nii Eestis kunstimälestiste (mida muide on peaaegu 13 500) igakülgset kaitsmist kui ka tööd kultuuriväärtuste legaalse ja illegaalse ekspordi ja impordi küsimustega. Kuna just viimati mainitud valdkond on rahvusvaheline, siis hõlmab minu tegevus tihedat koostööd nii Euroopa Liidu institutsioonide ja Euroopa Nõukogu kui ka näiteks UNESCO ja INTERPOL-iga."

__thumb_-2-SANDER JÜRISSON.jpg

Sander Jürisson
Okupatsioonide muuseumi näituste juht, ajaloo MA (2012)
"Ülikoolis omandatud teadmiste kõrval hindan kõrgelt aastatega kujunenud ning nii õppejõududest kui ka kaastudengitest koosnevat võrgustikku. See on loonud vundamendi, millele tuginedes on erialases valdkonnas tegutsemine oluliselt tulemuslikum. Inimesed on ju suurim väärtus, mida ülikool pakub, ja selle eest olen lõpmata tänulik. Jätkan õpinguid Tallinna ülikooli doktorandina."

__thumb_-2-IGOR KOPÕTIIN.jpg

Igor Kopõtin
Kaitseväe ühendatud õppeasutuste lektor, ajaloo MA (2010)
"Õpin Tallinna ülikoolis ajalugu alates 2000. aastast, esialgu diplomiõppes, seejärel magistriõppes ja 2011. aastast doktoriõppes. 2010. aastal kaitsesin magistritöö Eesti sõjaajaloos. Huvi aine vastu tekkis juba lapsepõlvest, kuid ma ei olnud oma valikus veel aastaid kindel - juurdlesin ikka selle üle, kas saada sõjaväelaseks või ajaloolaseks. Nüüdseks on õnnestunud need kaks ametit ühendada. Õpingute kõrval teenisin Eesti kaitseväes allohvitser-instruktorina ja osalesin 2010. aastal NATO sõjalisel operatsioonil Afganistanis. Pärast magistritöö kaitsmist töötasin kolm aastat ajalooõpetajana. Alates 2014. aastast töötan kaitseväe ühendatud õppeasutustes sõjaajaloo lektorina strateegia ja sõjaajaloo õppetoolis. Leian, et pühendunud ajaloolasel on alati võimalik olla konkurentsivõimeline ja leida endale ühiskonnas erialast rakendust. Hea aluse selleks andis alma mater Tallinna ülikool ja selles läbitud ajalooõpingud. Praeguseks olen avaldanud mitu ajalooraamatut ja mitukümmend artiklit. Pean oluliseks võtta sõna ka ühiskondlikel teemadel ja jätkan õpinguid Tallinna ülikooli doktorandina."

Millistel erialadel võib tööd leida?

Paljud ajaloo magistriõppe lõpetanud töötavad ajaloolastena (sh muuseumis, muinsuskaitses, arhiivis), kuid mitmekülgne ettevalmistus võimaldab leida rakendust ka riigiasutustes, kirjastuses, meedias ja vabaühendustes.

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid näiteks Tallinna ülikoolis ajaloo doktorikaval. Doktorantuuri on oodatud astuma need, kes tahavad teha teadustööd või näevad ennast tulevikus õppejõuna ülikoolis või mõnel juhtival positsioonil mäluasutustes.