Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub tsükliõppes: iga nädala neljapäeva pärastlõunal ja reedel. 

Olulised erialaained

Ajaloo ained on jagatud kahte suurde rühma, mis eristuvad teoreetilise ja praktilise lähenemise poolest.

  • Esimesse kuuluvad ained, mis käsitlevad ajaloo mõistmise ja ajaloo kirjutamise sõlmprobleeme: ajalugu ja mälu, rahvuslus ja rahvusteülene ajalugu, inimene, riik ja vägivald, Balti ajalookirjutus võrdlevas perspektiivis, ajaloofilosoofia. Kaks esimest ainet on ingliskeelsed, see võimaldab vaadata minevikusündmusi ja nende mäletamise viise koos eri rahvusest õppejõudude ja tudengitega.
  • Teistes ainetes seotakse teooria praktikaga: suuline ja visuaalne ajalugu, digitaalne ja rakenduslik ajalugu, ajalooline keskkonnahumanitaaria, magistriseminar.

Erialaaineid toetavad kaks üldainet. Esimene üldaine - humanitaarteaduste metodoloogia - aitab orienteeruda tänapäeva humanitaarteadustes ning näha oma uurimistööd laiemas perspektiivis. Teises üldaines vaagitakse mitmekultuursuse eri aspekte ülemaailmsest perspektiivist. See toimub ingliskeelsena koos Aasia uuringute ja antropoloogia tudengitega. 

Üleülikooliline aine ELU projekt toetab meeskonnatööoskust ja erialavaheliste probleemide lahendamist.

Valikained võimaldavad omandada teadmisi interdistsiplinaarsetest kultuuriuuringutest ning toetavad kultuuri analüüsioskust (nt kultuurisemiootika, kultuuriuuringud). 

Tutvu õppekavaga