Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

__thumb_-2-Jaak Mäll_väike.jpg

Jaak Mäll
Eesti Ajaloomuuseumi ajalooliste relvade kollektsiooni teadur-kuraator, ajaloo PhD 2017

​"Sometimes research is done simply for it's own sake. You can do it too."

Loe lähemalt tema doktoritööst siit


__thumb_-2-Mare2.jpg

Mare Oja
Tallinna ülikooli ajaloodidaktika lektor, ajaloo PhD (2016)

"Uurisin doktoriõpingute raames ajalooõpetuse arengut nõukogulikust tänapäevaseks iseseisvuse taastanud Eestis. Teema on mulle südamelähedane, kuna olin ise muutuste protsessis osaleja erinevates ametites ja rollides. Alustasin ülikoolis didaktika õpetamist 2004. aastal. Doktoriõpingud laiendasid minu teadmisi hariduse valdkonnas ning arendasid uurimisoskust, mida kasutan üliõpilaste paremaks juhendamiseks."

Mare Oja doktoritöö võitis 2016. aastal üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil ühskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe astmes 2. preemia.


Millistel erialadel võib tööd leida?

Doktoridiplom võimaldab töötada doktorikraadi nõudvatel ametikohtadel, juhtide ja tippekspertidena Eesti, Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes institutsioonides ning kõrgeima kvalifikatsiooniga teadlaste, õppejõudude ja juhtivspetsialistidena ajaloo, kunstiajaloo ja arheoloogia erialal.

Edasiõppimisvõimalused

Pärast doktoriõpingute lõpetamist on võimalik kandideerida järeldoktorantuuri või jätkata iseseisvalt akadeemilise enesetäiendamisega.