Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Miks humanitaarteaduste instituut?

Miks õppida humanitaarteaduste instituudis?

  • Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituut (TÜHI) on suurim humanitaarteaduste õppe- ja uurimiskeskus Tallinnas.
  • Meil töötavad silmapaistvad teadlased ja õppejõud, kes on oma ala parimad asjatundjad.
  • Meie instituut koondab endasse laia spektri kompetentse filosoofia, ajaloo, kultuuriteaduse, antropoloogia, Aasia uuringute, eesti keele ja kultuuri, Euroopa nüüdiskeelte ja Vene ja Ida-Euroopa alalt.
  • TÜHI on interdistsiplinaarne ja rahvusvahelise suunitlusega innovaatiline ja meeskonnatööle orienteeritud kooslus.
  • TÜHI on rahvusvaheline ja aktiivne välissuhtluses, meil on suur hulk Erasmus partnerülikoole, kelle juures on meie tudengitel võimalik vahetusüliõpilasena õppida. Ka TÜHI ise võtab igal aastal vastu hulgaliselt partnerülikoolide külalisüliõpilasi.
  • Meie instituudi õppekavadel õpivad tudengid Ameerika Ühendriikides, Nigeeriast, Ghanast, Saksamaalt, Hispaaniast, Costa Ricalt, Soomest, Lätist, Ukrainast, Venemaalt, Hiinast, Türgist ja paljudest teistest riikidest.
  • Mitmed instituudi uurimissuunad on koondunud TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskusesse, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskusse ning Maastiku ja kultuuri keskusesse.
  • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav.
Olulisemad uuringud, silmapaistvad doktoritööd

Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus tegeleb peamiselt Eesti ja Baltimaade ajalooga eri perioodidel ning erinevas kontekstis (Skandinaavia, Venemaa, Kesk- ja Ida-Euroopa). Meie uurijate kompetensid on seotud eelkõige kultuuriajaloo, diplomaatilise, ühiskondliku ja majandusajalooga, aga ka sõjandusajaloo, migratsiooni, keskkonnaajaloo, mälu-uuringute ja muu sellisega. Meid huvitavad transnatsionaalsus ning eriti varasema ajaloo puhul seosed materiaalse ja visuaalkultuuri kontekstis.

Mare Oja doktoritöö võitis 2016. aastal üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil ühskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe astmes 2. preemia.

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Üheks kõige olulisemaks sündmuseks Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse jaoks on üle aasta toimuvad moodsa ajaloo konverentsid, mida on korraldatud juba alates 1989. aastast. Sellel rahvusvahelisel konverentsil on ka doktorantidel võimalik esineda ettekannetega. Uurimisteemadest ja -huvist lähtuvalt on doktorantidel võimalik osaleda keskaja keskuse ja keskkonnaajaloo keskuse tegemistes ja nende korraldatavatel seminaridel.

Viimasel ajal on tudengite initsiatiivil alguse saanud nooruurijatele suunatud ettevõtmised ja konverentsid, mille eesmärk on tihendada suhtlust eelkõige teiste Baltimaade uurijatega. Professor Karsten Brüggemanni eesvedamisel toimuvad magistrantidele ja doktorantidele ka konverentsid Saksamaal.