Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Doktoriõppes on suur osakaal iseseisval tööl koostöös juhendajaga. Üldained ja mõned erialaained toimuvad kontaktõppe vormis. Doktorandid saavad kogu õpingute jooksul osaleda doktoriseminarides. Täiskoormusega doktoriõppe kestus on neli aastat.

Olulised erialaained

Doktoriõppes on kesksel kohal seminar, mille käigus doktorandid saavad teha ettekandeid, arutada oma doktoritöö üle ning tagasisidestada teiste doktorantide uurimistööd. Seminari käigus antakse doktorantidele soovitusi muu hulgas konverentsidel osalemise ning artiklite ja arvustuste kirjutamise ja avaldamise kohta. Oluline osa õppetööst toimub individuaalselt, koostöös doktorandi juhendajaga. 

Tutvu õppekavaga